Orientering om særlig støtte til høje boligudgifter

Hvis du får et indtægtstab i forbindelse med dit sygefravær, kan du muligvis være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter efter Lov om aktiv socialpolitik § 34, hvis dine boligudgifter samlet overstiger et beløb, der afhænger af, om du har hjemmeboende børn.

Du kan få mere information om særlig støtte til høje boligudgifter hér.

Rediger Flyt Fjern