Tidsreservation

Reserver tid til dit besøg i Ydelsesservice vedrørende:

  • Kontanthjælp
  • Enkeltydelse
  • Uddannelseshjælp
  • Igangværende forsørgelse
  • Tilflytter
  • Råd og vejledning

 

 Reserver tid

Rediger Flyt Fjern