Selvtest af læsning

Læse-Selvtest er et online værktøj, der let og uformelt kan opfange læsevanskeligheder.
Testen kan benyttes af borgere og som screeningsværktøj af sagsbehandlere eller af virksomheder, der arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering af deres ansatte. Gå til http://www.selvtest.nu

Rediger Flyt Fjern