Kvalitetsrapporten har tre hovedformål

Politisk indsigt

Den er et aktuelt blik på kvaliteten på dagtilbudsområdet, der skal gøre det muligt for det politiske niveau at prioritere og fokusere på de udviklingsmuligheder kvalitetsrapporten samlet set peger mod. Samtidig skal kvalitetsrapporten gøre det muligt, at sammenligne egen resultater og oplysninger med andre kommuner.

Forældrebestyrelser, forældreråd og samarbejdspartnere

Forældrebestyrelser, forældreråd og eventuelle samarbejdspartnere skal kunne orientere sig om hvordan dagtilbudsområdet via den pædagogiske praksis arbejder med at skabe rammer for børns læring og trivsel. Herunder også hvordan arbejdet ud fra dagtilbudslovens rammer og målsætninger, sker i sammenhæng med de kommunalt besluttede politikker og strategier.

Distrikterne

Kvalitetsrapporten skal udover status og indblik i kvaliteten i de tre temaer, gøre de enkeltre distrikter klogere på kvaliteten af sin egen virksomhed - og med det afsæt give mulighed for, at prioritere og udvikle lokale mål for kommende indsatser i distriktet. Kvalitetsrapporten er dermed et dialogredskab, til brug lokalt i distriktet og i samspillet med det øvrige børneområde.

Rediger Flyt Fjern