Lovgivningen - Tilsyn i dagtilbud

Kommunens tilsynsforpligtigelse er bundet op på Retssikkerhedslovens §16 og Dagtilbudslovens §5.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Dagtilbudslovens §5 stk. 2 fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Rediger Flyt Fjern