Understøttende undervisning

Lærerne og pædagogerne i dit barns klasse kan efter sommerferien fortælle mere
om, hvordan den understøttende undervisning foregår.

Rediger Flyt Fjern