Vil du udleje din bolig?

Vil du være med til at give nye medborgere en god start i Holbæk Kommune?


Vi søger boliger til nyankomne flygtninge, og vil meget gerne høre fra dig, hvis du har mulighed for at huse en flygtning eller en flygtningefamilie permanent eller i en kortere periode.


Læs mere om hvordan du udlejer din bolig til en flygtning

Rediger Flyt Fjern