Omstillingen på børne- og ungeområdet

Som resten af Holbæk Kommune står også børne- og ungeområdet med økonomiske udfordringer. En omstilling på området skal over de næste fire år bidrage til at reducere områdets budget med 21 millioner kroner.

En omstillingsgruppe med blandt andre politikere, borgere og medarbejdere har i løbet af foråret diskuteret, hvordan de 21 millioner kroner kunne findes. Gruppen er ikke kommet med nogen konkrete forslag til byrådet, men en ny distriktsstruktur har været oppe og vende, så kommunen eventuelt kunne undgå at skulle lukke skoleafdelinger og børnehuse.

En ny distriktsstruktur og en ny ledelsesstruktur kan til sammen bidrage med 10 millioner kroner. Med tidligere sammenlægninger af skoleafdelinger har området nået cirka 17 millioner kroner ud af de 21 millioner kroner.

Læs mere om omstillingen

Rediger Flyt Fjern