Sådan foregår sammenlægningen

Alle de elever, der ønsker at fortsætte med at gå på Katrinedalskolen, får mulighed for at flytte til afdeling Gislinge eller afdeling Svinninge.

Hvordan overflytningen konkret kommer til at ske, er op til skolebestyrelsen. Det er nemlig den, der laver principperne for, hvordan overflytningen skal ske. Ligesom det er den, der udstikker retningslinjerne for, hvordan klasserne med de overflyttede elever skal dannes.

Det er skolelederen, der laver den endelige udformning af klasserne – ud fra de principper bestyrelsen har sat og ud fra andre hensyn.

Rediger Flyt Fjern