Eksempel på beregning af lokaletilskud

Folkeoplysende foreninger støttes med 65% af tilskudsberettigede driftsudgifter til lokaler som foreningen enten ejer eller lejer.

 

Eksempel: Foreningen har i et kalenderår tilskudsberettigede driftsudgifter for 75.000 kr. Foreningen er i alt 90 medlemmer heraf 30 medlemmer er over 25 år. 

 

Beregningen af lokaletilskud ser således ud:

Driftsudgifterne på 75.000 kr. fratrækkes 33% som er andelen af medlemmer over 25 år, (30*100/90). 33% fratrukket 75.000 kr. = tilskudsberettigede beløb på 50.250 kr. 

 

Der ydes 65% af 50.250 kr. = 32.662,50 kr. som er foreningens lokaletilskud. 

 

Rediger Flyt Fjern