Om Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget understøtter frivillige initiativer, der styrker demokratiforståelse og aktivt medborgskab.

 

Udvalget er bredt sammensat for at sikre, at alles interesser bliver hørt. Den brede sammensætning giver udvalget en dyb forståelse for den folkeoplysende virksomhed. Derfor kan udvalget også selv identificere og støtte initiativer, der kan bidrage til at udvikle foreningsarbejdet.

 

Gennem sit arbejde med at udvikle folkeoplysningsområdet har udvalget også indflydelse på den politiske dagsorden, ligesom udvalget også har mulighed for at støtte nye initiativer og projekter økonomisk.

 

Folkeoplysningsudvalgets konkretopgaver er følgende:

 

  • Inddragelse i udarbejdelse af kommunens folkeoplysningspolitik
  • høringspart vedr. budget for området
  • evaluering af regnskabet for området
  • høringspart vedr. regler for tilskud til folkeoplysning
  • medinddragelse i forbindelse med projekter for området
  • være inspirator for nytænkning og udvikling indenfor området
  • indstilling til Kultur- og fritidsudvalget vedr. fordeling af udviklingspuljen
Rediger Flyt Fjern