Regnskabsmodel for foreninger

Denne regnskabsmodel er et hjælpeværktøj til alle foreninger, der ønsker hjælp til at opstille deres årsregnskab, så det lever op til bestemmelserne i Administrationsgrundlag for Kultur og fritid.

Det er foreningerne selv, der er ansvarlige for rigtigheden af alle oplysninger, der indtastes i modellen. Der tages forbehold for, at denne regnskabsmodel alene virker efter hensigten, såfremt der ikke ændres i formlerne. Hvis der slettes eller indsættes nye linjer eller kolonner, skal formlerne efterses og eventuelt tilrettes.

Regnskabsmodellen, der er udarbejdet i Excel-regneark, kan hentes her.

Rediger Flyt Fjern