Spørgsmål og svar om aktiviteter i Knudskoven

1. Kommer der mere trafik i skoven?
Svar: Vi forventer ikke, at der kommer væsentlig mere trafik. Formålet er at opdele og tydeliggøre aktiviteterne i Knudskoven. Etablering, af et spor for MTB, vil afgrænse den type aktivitet fra skovens øvrige brugere og det vil blive klart, hvor der køres på mountainbike pga. skiltningen. Forhåbningen er, at opdeling og tydelighed vil medføre øget tilfredshed for de enkelte grupper.

 

2. Hvilke retningslinjer er der for færdsel i skoven i dag?
Svar: Gående må færdes frit i skoven, medmindre andet er angivet ved skiltning. Cyklister må færdes på stier i højre side, der er højre vigepligt på stierne og cyklister skal køre efter forholdene. Hunde skal være i snor. Adgang i skoven sker på eget ansvar. Dette fremgår af Naturbeskyttelsesloven og Færdselsloven.

 

3. Bliver skoven ødelagt af brugerne?
Svar: Vi forventer ikke, at brugen af skoven medfører ødelæggelser, da alle brugere af skoven er forpligtet til at passe på skoven. Et særligt udformet spor til MTB-kørere, vil medføre at kørslen slider mindre, da underlaget er specielt lavet til den type aktivitet.

 

4. Hvordan kan jeg se, hvilke regler der er for brugen af skoven?
Svar: Der bliver opsat store skilte ved indgangen til skoven, der beskriver reglerne for færdsel i skoven. De kan endvidere læses på www.holbaek.dk

 

5. Hvad betyder det for dyrelivet i skoven?
Svar: I 2011 udlagde Holbæk Kommune nogle områder i Knudskoven til dyrelivet. Områderne holdes fri for aktiviteter, hvilket fortsat vil være gældende.

 

6. Hvor skal de ekstra biler parkere?
Svar: Al parkering skal naturligvis foregå i de afmærkede parkeringszoner og –arealer. På sigt vil der i forbindelse med etableringen af Holbæk Sportsby, være adgang til yderligere parkeringszoner tæt på Knudskoven.

 

7. Kommer der mere støj i skoven?
Svar: Der forventes ikke mere støj end normalt.

 

8. Kommer der mere affald i skoven?
Svar: Brugerne af skoven er forpligtet til at rydde op efter sig.

 

9. Hvor skal jeg gå hen, hvis jeg oplever, at de gældende regler for færdsel i skoven ikke bliver fulgt?
Svar: Det afhænger af, hvilken overtrædelse du har oplevet. Hvis du oplever, at færdselsloven ikke overholdes, skal du henvende dig til politiet. Hvis du oplever at der fx bliver smidt skrald eller lign. kan du henvende dig ejendomsadministrationen@holb.dk.

 

10. Hvor stor en del af skoven påtænker man at anvende til MTB hhv. orienteringsløb?
Svar: Det vil fremgå tydeligt af skiltningen helt specifikt hvilke områder, der skal foregå aktiviteter i. Der vil i forbindelse med etableringen af spor, tages hensyn til skovens øvrige brug/anvendelse.

 

11. Hvornår må man færdes i Knudskoven?
Svar: Man må som udgangspunkt færdes i skoven, når man vil. Undtagelser kan være, hvis der er skiltet med eventuelle arrangementer/aktiviteter i dele eller hele skoven.

Rediger Flyt Fjern