Ansøgningsskema til Lokalområdernes Udviklingspulje

Ansøgningskema (Word)

Ansøgningskema (PDF)

Skemaet sendes til faelles-skaber@holb.dk senest den 10. april 2015

Alle ansøgninger, som er modtaget senest 3. april, vil få en tilbagemelding om eventuelle fejl og mangler.

Rediger Flyt Fjern