Genoptræning efter Servicelovens § 86.1

Servicelovens § 86 stk.1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Personkreds: Bestemmelsen omfatter efter lovforarbejderne typisk ældre borgere, som ikke har været på sygehuset, men som er midlertidigt svækkede;

På grund af længere tids sygdom i hjemmet under f.eks. influenza eller efter et fald.

Efter svækkelse over tid hvor det vurderes, at borgeren er i risiko for indenfor en kort periode, at svækkes yderligere og få behov for hjælp og hvor det vurderes, at genoptræning vil kunne udvikle muligheden for igen, eller fortsat, at kunne klare hverdagen uafhængig af andre.

Hvor det vurderes at borgeren i et rehabiliteringsforløb, med et samtidigt træningstilbud efter § 86.1. i højere grad vil kunne udvikle muligheden for at klare hverdagen helt eller delvist uden hjælp.

Rediger Flyt Fjern