Har du spørgsmål til Regulativ for Vintervedligeholdelse

Har du som grundejer spørgsmål om pligternes omfang, eller hvilken type vej du bor ved, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36

E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Rediger Flyt Fjern