Forpligtigelser og vejlov

Her kan du finde vejloven.

Forpligtelsen til at holde fortove påhviler nogle gange kommunen, og andre gange grundejeren.

Her kan du se 7 eksempler på forpligtigelser til at ordne fortove.

Rediger Flyt Fjern