Hvad er BBR?

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. Det er et landsdækkende register, der indeholder alle grunddata om bygnings- og boligforhold for alle bygninger i Danmark. Oplysningerne i BBR bruges fx af forsikringsselskaber, ejendomsmæglere og SKAT.

Som boligejer er du ansvarlig for, at registreringen i BBR er i overensstemmelse med de faktiske forhold på din ejendom. Du har pligt til at meddele kommunen enhver oplysning, der har betydning for opdatering af BBR. Det betyder også, at du har pligt til at oplyse kommunen, hvis du bliver opmærksom på, at de ikke er korrekte.

Det er kommunernes opgave at ajourføre, opdatere og vedligeholde data i BBR. Registret opdateres løbende i forbindelse med byggesagsbehandling.

Læs mere om BBR-registeret her

Rediger Flyt Fjern