Landsbyfornyelse

I Holbæk Kommune giver vi tilskud til landsbyfornyelse.

Det vil sige, at du kan søge tilskud til istandsættelse og nedrivning af nedslidte bygninger.

En bygning skal ligge i det åbne land eller i en by med færre end 3000 indbyggere.

Læs mere om puljen her.

Rediger Flyt Fjern