Lovgivning

I bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger står der blandt andet at afbrændingen skal foregå

  • så branden ikke breder sig,
  • så personer eller andet ikke kommer til skade
  • og at bålet skal være muligt at slukke på en forsvarlig måde.

Link til bekendtgørelse

Link til vejledning

Rediger Flyt Fjern