Korsør Renseanlæg

Korsør Renseanlæg er anlagt på en mark og blev taget i brug i 1995. Det rensede spildevand ledes ud i Storebælt. Anlæggets kapacitet på 40.000 PE. Renseanlægget er anlagt med lave bygninger og overskudsjorden er anvendt på en sådan måde at renseanlægget ikke syner meget i naturen.

Rediger Flyt Fjern