Spring til indhold

Direktion og chefgruppe

Her finder du kontaktoplysninger på kommunaldirektøren, de to direktører samt chefer for de otte kerneområder og chefen for Socialtilsyn Øst.

Holbæk Kommune er organiseret ud fra seks kerneopgaver og tre stabe, og herunder kan du se, hvem der er ansvarlig for hvert område. 

 

 

 

Rie Perry

Kommunaldirektør

E-mail: perry@holb.dk 

Direktionsassistent: Vivi Wieslander
Telefon: 72 36 48 84
E-mail: kommunaldirektor@holb.dk

Holbæk Kommune
Att.: Rie Perry
Ledelsessekretariatet
0899 Kommuneservice

Ansvarlig direktør for Økonomiudvalget

Erik Kjærgaard Andersen

Direktør

Telefon: 72 36 63 62
E-mail: eka@holb.dk

Holbæk Kommune
Att.: Erik Kjærgaard Andersen
Ledelsessekretariatet
0899 Kommuneservice

Ansvarlig direktør for Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Lene Magnussen

Direktør

Telefon: 30 21 20 20
E-mail: lenm@holb.dk 

Holbæk Kommune
Att.: Lene Magnussen
Ledelsessekretariatet 
0899 Kommuneservice

Ansvarlig direktør for Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget og Socialtilsyn Øst 

Kasper Enevoldsen

Chef for Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 75 31
E-mail: VBAF-chefpost@holb.dk

Holbæk Kommune
Att.: Kasper Enevoldsen
Vækst og Bæredygtighed
0899 Kommuneservice

Anders Brøndum

Chef for Økonomi

E-mail: OKON-chefpost@holb.dk

Holbæk Kommune
Att.: Anders Brøndum
Økonomi
0899 Kommuneservice

Ole Lollike

Chef for Organisationsservice

Telefon: 72 36 63 56
E-mail: ORGS-chefpost@holb.dk

Holbæk Kommune
Att.: Ole Lollike
Organisationsservice
0899 Kommuneservice

Baris Atak

Chef for Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice 

Telefon: 72 36 94 91
E-mail: AUBO-chefpost@holb.dk

Holbæk Kommune
Att.: Baris Atak
Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice 
0899 Kommuneservice

Charlotte Larsen

Chef for Aktiv Hele Livet

Telefon: 72 36 50 87
E-mail: AHLI-chefpost@holb.dk

Holbæk Kommune
Att.: Charlotte Larsen 
Aktiv Hele Livet
0899 Kommuneservice

Karina Møller

Chef for Læring og Trivsel

Telefon: 72 36 20 62

E-mail: LAER-chefpost@holb.dk

Holbæk Kommune
Læring og Trivsel
0899 Kommuneservice

Brian Worm Ahlquist

Chef for Kultur, Fritid og Ungeliv

E-mail: KUFU-chefpost@holb.dk

Holbæk Kommune
Att.: Brian Worm Ahlquist
Kultur, Fritid og Ungeliv
0899 Kommuneservice

Ina Stevenius Ringsdal

Chef for Social Indsats og Udvikling

Telefon: 72 36 99 47

E-mail: SIOU-chefpost@holb.dk

Holbæk Kommune
Att.: Ina Stevenius Ringsdal
Social Indsats og Udvikling
0899 KommuneserviceFeedback

Sidst opdateret

10.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen