Spring til indhold

Holbæk Kommune måler idrætsaktiviteter

Holbæk Kommune måler aktiviteter i idrætsfaciliteter. Projekt "Aktivitetsmåling i idrætshaller" er startet op i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Holbæk Kommune er startet med at indgå en toårig samarbejdsaftale med Lokale- og Anlægsfonden (LOA). Aftalen går ud på, at Holbæk Kommune måler aktiviteten i en række udvalgte idrætshaller.

Fra samarbejdsaftalens start var otte idrætshaller i Holbæk Kommune været med i projektet "Aktivitetsmåling i idrætshaller".

I efteråret 2020 har er de resterende idrætshaller fået opsat aktivitetskameraer så der nu aktivitetsmåles i alle idrætshaller i Holbæk Kommune.  

Her kan du læse mere om projektet.

Med aktivitetsmålingen får Holbæk Kommune indblik i brugen af idrætsfaciliteterne. Målingerne vil være med til at understøtte brugen af idrætsfaciliteterne og til at optimere den måde, faciliteterne bruges på og til at finde potentiel, ledig tid.

Hvordan anvender vi aktivitetsmålingen?Det datamateriale, som aktivitetsmålingerne leverer, bruger Holbæk Kommune til analyse og statistik i Kultur- og Fritidssekretariatet. Statistikken over, hvor meget den enkelte idrætsaktivitet bliver benyttet, sender Holbæk Kommune til de idrætshaller, som får målt aktiviteten.

Aktivitetsmålingerne sammenholdes med data fra bookinger i Fritidsportalen, som fx bookinginformationer, aktivitetstype, deltagere, forening mv.

Holbæk Kommune offentliggøre statistikker på denne side under overskriften "aktivitetsmåling - rapport". Holbæk Kommune deler ligeledes statistikkerne med Lokale og Anlægsfonden.

Lokalt vil aktivitetsmålingerne være med til at give et bedre overblik over udnyttelse af lokalerne. Det betyder, at hallernes brugerråd får et bedre grundlag, når de skal fordele lokalerne.

For Holbæk Kommune som helhed vil aktivitetsmålingerne kunne give et samlet overblik på tværs af alle idrætsfaciliteter i kommunen og dermed en optimerede benyttelse af lokalerne.

Ved at deltage i forsøgsprojektet med aktivitetsmålingerne bidrager Holbæk Kommune til udviklingen og benyttelsen af fremtidens idrætsfaciliteter på landsplan i samarbejde med LOA.

Såfremt aktivitetsmålingerne viser gentagne forskelle mellem booket tid og benyttet tid, vil Kultur- og Fritidssekretariatet tage initiativ til en dialog med den konkrete idrætsfacilitet og forening.

Hvornår måler vi aktiviteten?Fra medio september 2019 vil Holbæk Kommune som forsøg måle aktiviteten i en begrænset del af de idrætsfaciliteter, som stilles til rådighed for folkeoplysende foreninger i Holbæk Kommune.

Aktivitetsmålingen er aftalt med LOA frem til juni 2020.

Fra efteråret 2020 aktivitetsmåles der i alle idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune. Oversigten over idrætsfaciliteter kan ses under menupunktet "Hvor måler vi aktiviteten".

Målingerne sker i idrætsfaciliteternes normale åbningstider, alle ugens dage.

Hvordan måler vi aktiviteten?Et kamera tager hvert kvarter et foto af, hvor mange personer, der er til stede i f.eks. en hal. Systemet foretager herefter automatisk og inden for 30 min en definitiv sløring af personer på billederne.   

Aktivitetsmålingerne foretages af Webitall ApS for Holbæk Kommune. Det er udelukkende Holbæk Kommune (som dataansvarlig) og Webitall ApS (som databehandler), der har adgang til det datamateriale, der generes i forbindelse med målingerne. 

Målingerne sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende persondataregler. Ønsker du at læse mere om, hvordan Holbæk Kommune behandler personoplysninger, kan du klikke her: https://holbaek.dk/om-kommunen/databeskyttelse/

 

 

Hvor måler vi aktiviteten?Der aktivitetsmåles i 20 idrætshaller i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune skilter vi ved alle indgange til det område, der måles på. Der er ophængt information til de brugere og besøgende, der benytter faciliteten. 

Se information og skiltning her

 • Absalonskolen, boldsal, gymnastiksal
 • Bjergmarkshallen, halvgulvet, gymnastiksal
 • Gislinge hallen, halvgulvet
 • Hagested hallen, halvgulvet
 • Holbæk Seminarium, boldhallen, gymnastiksal
 • Holbæk Sportsby, multihal, badmintonhal, tennishal, bordtennis
 • Holbæk Sportsby, otte padelbaner, to kunstgræsbaner
 • Holbæk Stadionhal, halvgulvet, gymnastiksal
 • Jernløse hallen, halgulvet
 • Jyderup hallen, halgulvet, multihal, sal på 1. sal og skydebane
 • Knabstrup hallen, halvgulvet
 • Orø hallen, halgulvet, skydebane
 • Mørkøv hallen, halgulvet, gymnastiksal
 • St. Merløse Fritidscenter, halgulvet
 • Stestrup Fritidsgård, halvgulvet
 • Svinninge Sportscenter, halgulvet, multihal, billard, gymnastiksal og E-sport
 • Tuse hallen, halvgulvet, gymnastiksal
 • Tuse Næs hallerne, halgulvet
 • Tølløse hallen, halgulvet, skydebane
 • Undløse hallen, halvgulvet
 • Vipperød hallen, halgulvet

MTB spor:

 • Dragerup skov

 

 

 

Baggrund for projekt aktivitetsmålingI 2017 deltog Holbæk Kommune i en landsdækkende undersøgelse, ”Fremtidens idrætsfaciliteter”, med Syddansk Universitet og Lokale- og anlægsfonden. Foruden Holbæk Kommune deltog yderligere 22 kommuner i undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen var blandt andet at afdække benyttelsesgraden i - og brugernes tilfredshed med - kommunernes idrætsfaciliteter.

I oktober 2017 forelå resultatet af undersøgelsen. (På dette link kan du åbne undersøgelsen i pdf-udgave)

Generelt viste undersøgelsen på landsplan, at ca. 25-30% af booket haltid ikke blev benyttet. Samme billede gjorde sig gældende i Holbæk Kommune.

I forlængelse af undersøgelsens præsentation blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra både selvejende og kommunale idrætshaller.

En af arbejdsgruppens opgave var at pege på løsninger der kunne optimere benyttelsen af idrætshallerne.

På baggrund af undersøgelsen ”Fremtidens idrætsfaciliteter” og arbejdsgruppens anbefalinger blev det besluttet at foretage aktivitetsmåling i udvalgte idrætshaller i Holbæk Kommune.

I slutningen af 2018 fik Holbæk Kommune mulighed for at deltage i projekt med LOA om aktivitetsmåling.

Aktivitetsmålingen skal derfor være med til at give information til planlægning og optimal benyttelse af idrætsfaciliteterne.

Aktivitetsmåling - idrætshallerAktivitetsmåling - rapport idrætshaller og MBT sporRapport idrætshaller viser:

 • Samlet udnyttelse af alle faciliteter med aktivitetsmåling
 • Udnyttelse pr. facilitet
 • Booket tid pr. aktivitetstype
 • Aktivitet uden booking i alle faciliteter med aktivitetsmåling 

Rapporten indeholder data fra og med 1. august 2020.

Klik for at åbne rapporten

Rapport MTB spor viser:

- Samlet benyttelse af sporet.
- Mulighed for at se hverdag og weekend
- Mulighed for valg af periode
- Antal pr. time fordelt på dagen.

Klik for at åbne rapporten.Feedback

Sidst opdateret

14.02.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Aktivitetsmåling - rapport MTB spor

De fleste ved, at det er sundt at være ude, og mange mennesker holder af at bevæge sig og komme rundt i naturen.  I bestræbelserne på at kunne skabe rammer herfor, har Holbæk kommune i samarbejde med Holbæk Cykelsport og Humleore skovdistrikt skabt rammer for at kunne cykel på MTB i skoven. For at kunne blive klogere på hvor ofte og hvornår sporet benyttes, har Holbæk Kommune opsat to tællere, som registrerer brugen af sporet. Data er offentlige.

Klik her for at åbne rapporten

Aktivitetsmåling - rapport idrætshaller

Aktivitetsmålingen skal ses i fire forskellige rapporter som kan vise:

 • Samlet udnyttelse af alle faciliteter med aktivitetsmåling
 • Udnyttelse pr. facilitet
 • Booket tid pr. aktivitetstype
 • Aktivitet uden booking i alle faciliteter med aktivitetsmåling 

 Klik for at åbne rapporten

Undersøgelse fra Syddansk Universitet

På nedenstående link får du adgang til rapporten fra Syddansk Universitet.

Med resultatet fra Syddansk Universitets undersøgelse blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra idrætshallerne i Holbæk Kommune.

Arbejdsgruppen har udarbejdet anbefalinger til Udvalget for Kultur og Fritid.  

Link til undersøgelsen udført af Syddansk Universitet.