Spring til indhold

Tema: Overvægt

Sundhedsprofilen fra 2017 viser, at 58 procent af holbækkerne føler sig ”moderat eller svært” overvægtige.

Sundhedsprofilen fra 2017 viser, at 58 procent af holbækkerne føler sig ”moderat eller svært” overvægtige. Det viser en stor og reel udfordring for den generelle folkesundhed. For at bremse denne udvikling er det nødvendigt med tiltag, der både forebygger og afhjælper overvægt. Der er derfor brug for, at vi gentænker praksis.

Foreningerne kan hjælpe med at løse denne udfordring gennem samarbejder og partnerskaber og ved at tilbyde overkommelige, fleksible og tilgængelige motionstilbud, der henvender sig til motions- og foreningsuvante grupper.

Hvor gør vi det godt i forvejen?

Der er ikke mange foreninger, der har målrettede tilbud til overvægtige.

Hvad kunne vi ellers gøre?

Vi kunne eksempelvis indføre mere sundheds- og kostvejledning i foreningerne samt medvirke til at skabe konkrete foreningstilbud til og motionsfællesskaber for overvægtige.

Hvem vil vi gerne gøre det for - og hvor henne?

Vi vil gerne hjælpe med at aktivere alt fra teenagere til seniorer og socialt sårbare i samarbejder med patientforeninger, Sundhedscenteret og UngHolbæk. Det vil vi gøre med aktiviteter i skoler og foreninger, på erhvervsuddannelser, hos Sundhedscenteret samt i naturen.

Nye tiltag under Bevæg dig for livet

Ingen nye tiltag er sat i værk endnu.

 

Tilbage til Bevæg dig for livet i Holbæk Kommune

 Feedback

Sidst opdateret

03.08.2020

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard

Søg puljemidler

Find forening i Fritidsportalen