Spring til indhold

Demokratieksperimentariets erfaringer

I Demokratieksperimentariet var borgere, politikere og medarbejdere sammen om at finde nye former for dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Læs om deres erfaringerne.

Konkrete resultater og anbefalinger til byrådet

Den 9. december 2015 overdrog Demokratieksperimentariet sine anbefalinger og resultater, fra de mange aktiviteter og eksperimenter til byrådet. De mange pointer er samlet i fem hæfter og tre animationsvideoer, som både sammenfatter erfaringer, og giver en række anbefalinger til hvordan byrådet og kommunen, kan arbejde videre med at styrke demokrati og inddragelse

Borgerne på banen

I Holbæk Kommune vil vi give indflydelse og skabe fælles løsninger med de borgere og
brugere, som kender til lokale muligheder og udfordringer i hverdagen. Borgerbudgettering
er en af vejene at gå, og Demokratieksperimentariet har afprøvet metoden på
forskellige måder

Politisk lederskab og borgerdialog

Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger. Det handler blandt andet om, at tage politisk lederskab og skabe åbne involverende dialoger med borgerne, der gør lokalpolitik synligt og vedkommende

Skab løsninger sammen

Holbæk Kommune vil finde de bedste og mest holdbare løsninger i samarbejde med borgerne.
For at nå det mål er det afgørende, at borgerne involveres i at skabe løsninger på
udfordringer, der er relevante og nærværende for dem

Udvikling af lokale fællesskaber

I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe
udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være
borger i. De bidrager både til at skabe værdi, identitet og engagement i lokalområdet og
mening for den enkelte borger

Understøt borgernes initiativ

Holbæk Kommune vil være borgernes samarbejdspartner, fordi samarbejde styrker både
medborgerskab, fællesskab og skaber bedre løsninger og dermed en bedre kommune. Vi
skal være gode til at invitere til dialog, og gøre det let for engagerede borgere at indlede
et samarbejde med kommunenFeedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander

Hvad er en fælles-skaber?

Fælles-skaberne er bindeled, vejviser og katalysator, når borgerne vil noget med kommunen, og når kommunen vil noget med borgerne.

Fællesskaber: 

  • guider alle parter, så borgere møder de relevante politikere og medarbejdere - og omvendt
  • rådgiver kommunens 18 lokalområder i at udvikle deres områder
  • rådgiver frivillige og foreninger om at realisere deres ønsker og idéer 
  • rådgiver kommunen i at samarbejde med frivillige, borgere og andre 
  • er katalysatorer for, at ideer bliver gjort til virkelighed

Hvordan kan jeg deltage?

Har du eller din forening lyst til at samarbejde om at løse en konkret udfordring eller føre en god idé ud i livet?  Se, hvem der kan hjælpe dig videre