Demokratieksperimentariets erfaringer

Bord med reagensglas, som er mærket med nøgleord inden for demokrati, som symbol på at vi eksperimenterer med lokaldemokratiet

I Demokratieksperimentariet var borgere, politikere og medarbejdere sammen om at finde nye former for dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Læs om deres erfaringerne.

Konkrete resultater og anbefalinger til byrådet

Den 9. december 2015 overdrog Demokratieksperimentariet sine anbefalinger og resultater, fra de mange aktiviteter og eksperimenter til byrådet.

De mange pointer er samlet i fem hæfter, som både sammenfatter erfaringer, og giver en række anbefalinger til hvordan kommunalbestyrelsen og kommunen, kan arbejde videre med at styrke demokrati og inddragelse.

Se hæfterne her:

Borgerne på banen

Politisk lederskab og borgerdialog

Skab løsninger sammen

Udvikling af lokale fællesskaber

Understøt borgernes initiativ

 Anbefalingerne er universelle og vil kunne bruges i mange sammenhænge i alle kommuner.

Senest opdateret 07-11-2023