Politisk lederskab og borgerdialog

Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger. Det handler blandt andet om at tage politisk lederskab og skabe åbne involverende dialoger med borgerne, der gør lokalpolitik synligt og vedkommende

01.01.0001

Demokratieksperimentariets anbefalinger fra 2015:

Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger. Det handler blandt andet om, at tage politisk lederskab og skabe åbne involverende dialoger med borgerne, der gør lokalpolitik synligt og vedkommende

Demokratieksperimentariet anbefaler at

  • Byrådet fortsætter med at udvikle og afprøve nye måder til dialog med borgerne om politiske emner og retning
  • Byråd og udvalg fortsat eksperimenterer med inddragende arbejdsformer, og afprøver nye måder at udvikle dialogen og styrke det politiske lederskab
  • Byrådet deltager i og arrangerer uformelle og temabaserede debatarrangementer med borgerne om aktuelle politiske emne

Derfor er vi gået i gang

Der er meget værdi, inspiration og viden at hente, ved at have gode tætte dialoger med borgere og brugere og andre parter om politisk retning. Det kan både give bedre løsninger, bedre politikker, bedre beslutninger og et tydeligt politisk lederskab.

Men traditionelle møder giver ikke optimale muligheder for dialog mellem byråd og borgere, virksomheder og andre relevante aktører, om fremtidens udfordringer og politiske pejlemærker. Det kræver nye måder at arbejde på og nye måder at holde politiske møder på. En af vejene er at tænke i åbne, innovative processer, hvor borgere og andre aktører er med fra starten, og sammen med byrådet definerer udfordringer og udvikler gode løsninger på dem.

Med et stærkere og mere tydeligt politisk lederskab, kan man samtidig gøre lokalpolitik synligt og vedkommende for flere, og styrke det engagerede medborgerskab.

Det har vi lært

De forskellige forsøg og eksperimenter med politisk dialog og inddragelse som Demokratieksperimentariet har fulgt eller gennemført, har givet gode resultater. De har givet ny viden, relevant indsigt og spændende idéer til de politiske drøftelser, og til den enkelte politiker. Derfor peger Demokratieksperimentariet på, at Holbæk Kommune skal fortsætte med at eksperimentere og afprøve nye måder at have dialog med borgere.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er gode muligheder for at styrke det politiske lederskab, især hvis man samtidig bruger mindre tid på traditionelt udvalgsarbejde og politisk sagsbehandling. Det handler om at sætte mere fokus på politisk ledelse og mindre fokus på politisk styring – og det kræver tillid til hinanden og til administrationen.

Udvalgsstrukturen og måden at holde møde på, kan være en begrænsning for at komme i dialog. Men der er masser af muligheder for at arbejde inddragende inden for rammerne. Det er et stort ønske hos mange politikere, at finde arbejdsformer der fokuserer på at sætte en dagsorden, og have borger og brugerdialog, hvor der er plads til at diskutere politiske mål.

Der er stadig meget at arbejde med. Borgerpanelundersøgelsen viser, at hele 41 % af de adspurgte ikke synes, at byrådet har en god dialog med borgerne inden der tages beslutninger. Og 23 % af de adspurgte synes ikke, at demokratiet i Holbæk Kommune er velfungerende. Fra borgerpanelundersøgelsen ved vi, at borgerne gerne vil i dialog med politikerne. Og at det vigtigste for dem er, at dialogen kommer før der er taget beslutninger. Dette giver borgere, brugere, virksomheder og andre interessenter mulighed for at få reel indflydelse på resultatet.

Næste skridt

  • Mindst en gang om året arrangerer byrådet et temamøde for byrådets medlemmer, som byrådet selv planlægger
  • En gang om året kan byrådet arrangere et åbent møde, hvor alle borgere i kommunen inviteres til en drøftelse af et eller flere temaer
  • Ved de ordinære byrådsmøder afsættes der spørgetid for borgere på 15-30 min. inden det ordinære møde påbegyndes. Der kan spørges om alt til dette møde. Det vil sige, at borgerne kan bringe andre emner på banen end dem, der er på byrådets efterfølgende dagsorden.

 

Se hele publikationen her

Senest opdateret 07-11-2023