Skab løsninger sammen

Demokratieksperimentariets anbefalinger fra 2015:

Holbæk Kommune vil finde de bedste og mest holdbare løsninger i samarbejde med borgerne. For at nå det mål er det afgørende, at borgerne involveres i at skabe løsninger på udfordringer, der er relevante og nærværende for dem

Demokratieksperimentariet anbefaler at

  • Byrådet sætter fokus på, at Holbæk Kommune løbende udvikler myndighedsrollen, og igangsætter nye måder til at samarbejde med borgere, brugere og andre parter
  • Byrådet sætter fokus på, at Holbæk Kommune bliver gode til at invitere borgere, brugere og andre parter med ind i et fællesskab om at finde fælles løsninger på fælles udfordringer
  • Byrådet sætter fokus på, at Holbæk Kommune bliver gode til at bruge kritik og klager fra borgere, brugere og andre parter til at udvikle og forbedre den måde kommunen løser opgaver på være åbne for, om den måde vi plejer at gøre tingene på er den rigtige

Derfor er vi gået i gang

At skabe løsninger sammen med borgerne er ikke nyt – det har vi gjort længe, også før nogen begyndte at kalde det frivillighed eller samskabelse. Men det er blevet vigtigere at sætte fokus på det. Især fordi krav til opgaveløsningen er blevet større og ressourcerne mindre. Og fordi komplekse problemer, som for eksempel ensomhed, ikke kan løses alene af kommunen. Vi sikre holdbare løsninger, ved at skaber løsningerne sammen.

Der ligger et stort potentiale i at lade borgerne være med i at skabe løsninger og velfærd. De 70.000 borgere i Holbæk Kommune har alle noget at bidrage med, enten til fællesskabet, deres nære eller til deres egen situation. Vi skal være gode til at få øje på disse ressourcer.

Som medarbejdere og kommune, skal vi fokusere på det, vi er gode til, og lade borgerne byde ind med det, de er gode til. Medarbejderne kender loven, og har faglig viden og arbejdskraft at byde ind med – og borgerne kender hverdagen, behovene og har relationerne til naboer, familie og fælleskaber.

Når vi agerer myndighed, skal vi være gode til at gøre det på en måde, som samtidig hjælper borgere og virksomheder videre. Fx ved at bruge vores viden og indsigt til at se, hvordan borgere kan få opfyldt et behov eller løst et problem inden for reglerne. Og så skal vi som kommune og medarbejdere altid  Verden ændrer sig, og det gør forventningerne til Holbæk Kommune også – vi skal ikke lade ’plejer’ stå i vejen for et godt samarbejde om nye og bedre måder at løse opgaverne på.

Det har vi lært

Det er ikke altid kommunen, der har svaret eller den bedste løsning på et problem. Det gælder både de store og små problemer. Eksempelvis er der mange af de svære og vanskelige opgaver eller udfordringer vi arbejder med, som handler om mennesker og dermed relationer og fællesskaber. Og her er det ikke nok, at en kommunal medarbejder giver praktisk hjælp eller rådgivning – der skal noget andet og mere til, fx en ven, nabo eller mentor at tale med, et fællesskab i en klub eller et netværk af andre i samme situation. Det har vi blandt andet set, når borgere agerer mentor, for unge der starter uddannelse eller når medarbejdere i kommunen inddrager familie og venner, når de skal finde en bolig til en ung borger, der skal bo alene for første gang.

I andre sammenhænge, kan det være belysning af hvad konsekvenserne vil blive på velfærd og serviceområderne, hvis budgetterne bliver mindre. Det kan vi godt regne på selv. Men vi har set i de omstillingsgrupper vi har gennemført, at borgere og virksomheder bedst ved, hvad der betyder noget for dem – de kan se muligheder for nye løsninger. Grejtraileren er en af disse nye løsninger. Mange borgere ønskede bedre vedligeholdelse af små og store stier, end kommunen havde mulighed for økonomisk. Løsningen blev at kommunen stiller redskaber og viden til rådighed for borgere der selv ønsker at vedligeholde stierne.

At skabe løsninger sammen med borgerne, handler ikke bare om at ændre procedurer. Der er mange eksempler på afdelinger i kommunen der har taget dette første skridt – for eksempel i Ung Holbæk, hvor de har samarbejdet med de unge om udviklingen af ungdomsskolen. Men det handler også om normer, kultur og kompetencer. Her er det vigtigt, at der bliver et fokus på, hvordan alle med borgerkontakt kan komme til at indarbejde samskabelse, nye myndighedsroller og opgaveudvikling, i deres hverdagspraksis og i samspillet med borgere. Det skal forankres i alle dele af kommunen, og ikke kun være et fokuspunkt blandt byråd, chefer og ledere.

Næste skridt

At der sættes fokus på hvordan samskabelse, nye myndighedsroller og positiv klagebehandling bliver gjort nærværende i dagligdagen for borgere og medarbejdere. At vi med de to videoer om Samskabelse og Myndighed på ny måde giver vores bud på, hvordan idéen og tankegangen kan bredes ud i organisationen. 

Se hele publikationen her

Senest opdateret 07-11-2023