Udvikling af lokale fællesskaber

I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger i. De bidrager både til at skabe værdi, identitet og engagement i lokalområdet og mening for den enkelte borger

01.01.0001

Demokratieksperimentariets anbefalinger fra 2015:

I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger i. De bidrager både til at skabe værdi, identitet og engagement i lokalområdet og mening for den enkelte borger

Demokratieksperimentariet anbefaler at

  • Byrådet sætter fokus på, at udvikle, understøtte og bruge de lokale fællesskaber, som vigtig ressource i udvikling af kommunen
  • Byrådet sætter fokus på, at vi bidrager til at, forskellige fællesskaber og lokalområder lærer af hinanden og bliver stærkere sammen
  • Byrådet sætter fokus på, at vi styrker og supplerer fælles-skabernes arbejde, og at dialogmodellen og fælles-skaberordninger evalueres inden næste byrådsperiode

Derfor er vi gået i gang

Stærke lokale fællesskaber er en vigtig forudsætning for udviklingen af både de enkelte lokalområder og af Holbæk Kommune som helhed. Demokratieksperimentariet har taget udgangspunkt i, at Holbæk Kommune består af en samling af lokale fællesskaber, der tilsammen skaber det store fællesskab.

Mange lokale fællesskaber har brug for et godt og tæt samspil med kommunen. Derfor har Demokratieksperimentariet haft fokus på, hvordan vi styrker lokalområdernes mulighed for at gå i dialog med og få hjælp af både lokale politikere og relevante embedsfolk.

Demokratieksperimentariet har holdt fast i, at de 18 lokalfora skal fungere som lokalområdernes primære kontaktpunkt med kommunen, og at lokalfora fortsat skal være det omdrejningspunkt der koordinerer og binder de forskellige lokale fællesskaber og interesser sammen lokalt. Lokaldemokratimodellen fra 2007, der består af lokalfora, lokale og kommunale kontaktpersoner og faste tilskud mv., er stadig kernen i samarbejdet med og udviklingen af både lokalområdernes og lokale fælleskaber. Den ramme skal videreføres, suppleret med den nye dialogmodel.

Det har vi lært

Der findes mange og stærke lokale fællesskaber i Holbæk Kommune og lokalområderne skaber selv meget af den udvikling og fremdrift, der er behov for lokalt. Der er mange eksempler på, at foreninger, lokalfora og lokale grupper, bedst selv finder de løsninger der er brug for.

Lokale fællesskaber har brug for anerkendelse af deres indsats, og har af og til også brug for en håndsrækning. For eksempel er der ofte brug for nem og god adgang til politikere og administration, når der skal planlægges og gennemføres lokale projekter og ideer. Den nye dialogmodel og Fælles-skaberne er blevet vel modtaget af bl.a. lokalområderne, som en vej til dialog, hjælp og samarbejdet med kommunen. Det kræver dog tid og opmærksomhed når 70.000 borgere og 5.000 medarbejdere skal lære nye metoder at kende.

De 18 lokalområder og lokalfora bliver stærkere, når de bliver inspireret, lærer af hinanden, og slår sig sammen om fælles mål og projekter. Det skal Holbæk Kommune understøtte og bidrage til. Udvikling af lokale fællesskaber handler ikke kun om hvert enkelt lokalområde, men om at gøre fællesskaber og lokalområder stærke sammen. Lokale fællesskaber er også andet og mere end lokalområder og lokalfora. Der er mange stærke og vigtige lokale fællesskaber, i fx boligområder, blandt forældre i en skole, brugere på aktivitetscentre, i foreninger mv. Dem skal Holbæk Kommune også have fokus på at kunne inddrage og understøtte.

Næste skridt

  • Etablering af nyt Projektudvalg for lokal udvikling, der skal arbejde med hvordan vi bliver gode til at understøtte forskellige lokale fællesskaber til selv at skabe udvikling
  • At bidrage til, at aktive borgere får gode muligheder for at skaffe sig nødvendige kompetencer
  • At støtte det nye lokalforum for Holbæk by, og sammen udforske, hvordan der bliver skabt et stærkt lokalt fællesskab om Holbæk by

 

Læs hele publikationen her

Senest opdateret 07-11-2023