Understøt borgernes initiativ

Holbæk Kommune vil være borgernes samarbejdspartner, fordi samarbejde styrker både
medborgerskab, fællesskab og skaber bedre løsninger og dermed en bedre kommune. Vi
skal være gode til at invitere til dialog, og gøre det let for engagerede borgere at indlede
et samarbejde med kommunen

01.01.0001

Demokratieksperimentariets anbefalinger fra 2015:

Holbæk Kommune vil være borgernes samarbejdspartner, fordi samarbejde styrker både
medborgerskab, fællesskab og skaber bedre løsninger og dermed en bedre kommune. Vi
skal være gode til at invitere til dialog, og gøre det let for engagerede borgere at indlede
et samarbejde med kommunen

Demokratieksperimentariet anbefaler at

  • Byrådet sætter fokus på, at vi systematisk kommunikerer, at vi sammen med borgerne vil finde de mest holdbare løsninger og udvikle kommunen sammen
  • Byrådet sætter fokus på, forsat at gøre det lettere for borgerne at gøre idé til handling
  • Byrådet sætter fokus på, at vi fortsat styrker og udvikler den nye dialogmodel og Fælles-skaberne, så der er nem adgang til at samarbejde med kommunen 

Derfor er vi er gået i gang

I Holbæk Kommune er der masser af ressourcer, idéer og initiativer blandt de ca. 70.000 borgere, som kan bidrage til at skabe en endnu bedre kommune at være borger i. Det rummer et stort potentiale for at skabe en fantastisk kommune i fællesskab. Det er vigtigt, at det både er nemt og attraktivt, at være borger som vil tage initiativ til at skabe noget sammen med andre borgere, eller med kommunen. Holbæk Kommune skal derfor både være god til at samarbejde med de borgere som henvender sig med en ide eller et initiativ, og være gode til at motivere borgere, der går med en idé i maven. På den måde skaber vi de bedste forudsætninger for at udvikle en bedre kommune for og med borgerne.

Det har vi lært

Der er stor initiativkraft i Holbæk kommune. Demokratieksperimentariets aktiviteter har vist, at mange borgere har ideer til at forbedre kommunen, og mange vil gerne samarbejde med kommunen om at føre dem ud i livet.

Mange projekter og nye idéer bliver bedst realiseret, når det er borgerne selv, som tager initiativet og har ejerskabet. Derfor er der stort potentiale for at skabe gode og holdbare løsninger, hvis Holbæk Kommune griber bolden, når der er borgere som har energi og tager initiativ omkring nye løsninger eller ideer. Også selv om det ikke lige passer ind i den aktuelle politiske eller administrative dagsorden.

Erfaringerne fra Demokratieksperimentariets aktiviteter har vist, at borgernes engagement og idéer har stor variation og diversitet. Derfor er der ikke én rigtig måde understøtte initiativer på. Det er vigtigt, at der er flere indgange og måder at komme i dialog og blive hjulpet på. Gode vilkår for engagerede borgere handler også om tillid, fleksibilitet, ligeværdighed - og om at regler, rutiner og vaner ikke skal stå i vejen for det gode samarbejde mellem borgere og kommune.

En af måderne at understøtte borgernes initiativer er, at Holbæk Kommune viser og fortæller borgerne, at kommunen gerne vil være borgernes samarbejdspartner. Det kan bl.a. ske ved at være imødekommende over for idéer, hjælpe borgerne med at konkretisere dem og evt. være fødselshjælpere hvis der er behov.

Næste skridt

  • At gøre det nemt for borgerne at finde de rigtige medarbejdere, finde samarbejdspartnere, hjælpe med organisering, finansiering o.l. Det kan blandt andet ske ved at sikre en vedholdende og målrettet indsats for at implementere Dialogmodellen i hele den kommunale organisation og udbrede kendskabet til den hos borgere, foreninger mv.
  • At sikre at medarbejdere med borgerkontakt, skal kunne hjælpe borgere videre i systemet, når de har idé eller et initiativ de vil videre med. Derfor skal det være tydeligt for medarbejdere og ledere at Holbæk Kommune prioriterer at understøtte initiativer fra borgerne – og måske skal der ses på, om der er konkrete regler og normer, der skal tilpasses.
  • At vi løbende tilpasser vores indsatser og er i dialog med borgerne om hvordan vi understøtter deres initiativ bedst. Der må ikke kun være en vej og måde at gøre tingene på.

Se hele publikationen her

Senest opdateret 07-11-2023