Tilskud

Du kan søge økonomisk støtte til dine lokale, frivillige aktiviteter og projekter mange steder - både i Holbæk Kommune, men også hos eksterne puljer og fonde.

Fælles-skaberne har lavet en tjekliste til fundraising med gode råd til ansøgningen. Tjeklisten kan du finde på nedenstående link. 

Læs mere om fundraising her

 

Fællesskabspuljen 

Med Fællesskabspuljen (tidligere Frivillighedspuljen i Fællesskab) støtter Holbæk Kommune borgere og frivillige foreninger i at udvikle og realisere aktiviteter til gavn for fællesskabet. Puljen kan også søges til samarbejde mellem for eksempel borgere, lokalområder, frivillige foreninger og Holbæk Kommune. Her vil der blive set positivt på aktiviteter, der kan gentages af andre. I kan maksimalt søge 20.000 kroner.

Læs om Fællesskabspuljen

 

Kultur og fritid

Der er en lang række støttemuligheder for foreninger, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven samt øvrige frivillige foreninger.

Når du klikker på linket, skal du vælge menupunkterne "Foreninger" og "Støtteordninger".

Læs om støtte til kultur- og fritidsaktiviteter

 

Aktivitetspuljen - til fremme af det frivillige arbejde

Frivilligrådet uddeler penge til aktiviteter, der understøtter, udvikler eller fastholder det frivillige arbejde – gerne i tværgående samarbejder.

Læs om Aktivitetspuljen

 

Frivilligt socialt arbejde (§18)

Holbæk Kommune støtter frivilligt arbejde til gavn for socialt udsatte via den såkaldte §18-pulje.

Læs om §18-puljen

 

Tilskud til de lokale fora

Holbæk Kommune yder hvert år et tilskud til de lokale fora i kommunens 18 lokalområder. Gældende pr. 1. juli 2017 skal de lokale fora være en forening/tilknyttet en forening og indgå en samarbejdsaftale med Holbæk Kommune for at være berettiget til at modtage det årlige faste tilskud.

Læs om tilskud til lokalfora

 

Landsbyfornyelsespuljen

Du kan som bygningsejer søge midler til nedrivning og istandsættelse af nedslidte bygninger i det åbne land og byer med færre end 5.000 indbyggere. Puljen omfatter også forsamlingshuse.

Læs om Landsbyfornyelsespuljen

 

Kontakt fælles-skaberne, hvis du er i tvivl om, hvilke puljer du kan søge, eller hvis du vil høre om andre muligheder end dem herover. 

Senest opdateret 07-11-2023