Spring til indhold

Tilskud

Du kan søge økonomisk støtte til dine lokale, frivillige aktiviteter og projekter mange steder - både i Holbæk Kommune, men også hos eksterne puljer og fonde.

Hvis du ønsker at søge ekstern støtte til dine aktiviteter, kan du oprette dig som bruger på ForeningsTilskud.dk og få et hurtigt overblik over relevante puljer og fonde. Det kræver, at du er medlem af en forening hjemhørende i Holbæk Kommune.

Fælles-skaberne har også lavet en tjekliste til fundraising med gode råd til ansøgningen. Tjeklisten kan du finde på nedenstående link, hvor du også kan tilmelde dig ForeningsTilskud.dk.

Læs mere om fundraising her

 

Lokalområdernes Udviklingspujle

Puljen giver støtte til lokale initiativer, og pengene går til større eller mindre projekter og begivenheder, som foreninger eller borgere i lokalområderne selv står for at gennemføre. 

Læs om Lokalområdernes Udviklingspulje

 

Fællesskabspuljen 

Med Fællesskabspuljen (tidligere Frivillighedspuljen i Fællesskab) støtter Holbæk Kommune borgere og frivillige foreninger i at udvikle og realisere aktiviteter til gavn for fællesskabet. Puljen kan også søges til samarbejde mellem for eksempel borgere, lokalområder, frivillige foreninger og Holbæk Kommune. Her vil der blive set positivt på aktiviteter, der kan gentages af andre. I kan maksimalt søge 20.000 kroner.

Læs om Fælleskabspuljen

 

Kultur og fritid

Der er en lang række støttemuligheder for foreninger, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven samt øvrige frivillige foreninger.

Når du klikker på linket, skal du vælge menupunkterne "Foreninger" og "Støtteordninger".

Læs om støtte til kultur- og fritidsaktiviteter

 

Aktivitetspuljen - til fremme af det frivillige arbejde

Frivilligrådet uddeler penge til aktiviteter, der understøtter, udvikler eller fastholder det frivillige arbejde – gerne i tværgående samarbejder.

Læs om Aktivitetspuljen

 

Frivilligt socialt arbejde (§18)

Holbæk Kommune støtter frivilligt arbejde til gavn for socialt udsatte via den såkaldte §18-pulje.

Læs om §18-puljen

 

Tilskud til de lokale fora

Holbæk Kommune yder hvert år et tilskud til de lokale fora i kommunens 18 lokalområder. Gældende pr. 1. juli 2017 skal de lokale fora være en forening/tilknyttet en forening og indgå en samarbejdsaftale med Holbæk Kommune for at være berettiget til at modtage det årlige faste tilskud.

Læs om tilskud til lokalfora

 

Landsbyfornyelsespuljen

Du kan som bygningsejer søge midler til nedrivning og istandsættelse af nedslidte bygninger i det åbne land og byer med færre end 5.000 indbyggere. Puljen omfatter også forsamlingshuse.

Læs om Landsbyfornyelsespuljen

 

Bredbåndspuljen

Hvis du har dårlig bredbåndsdækning, kan du søge tilskud til bedre bredbånd fra både stat og kommune. Der blev politisk truffet beslutning om ikke at uddele midler i puljen i 2019. 

Læs mere om Bredbåndspuljen

 

Rum til Fællesskab

Hvis du har en idé til et unikt projekt, der skaber fællesskab i dit lokalområde, kan du søge puljen "rum til fællesskab".

Læs mere om puljen Rum til Fællesskab

 

Kontakt fælles-skaberne, hvis du er i tvivl om, hvilke puljer du kan søge, eller hvis du vil høre om andre muligheder end dem herover. Feedback

Sidst opdateret

13.05.2020

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard

Kontakt en fælles-skaber

Fælles-skaberne er kommunale medarbejdere med særlig viden om frivillighed og lokal udvikling.

Ønsker du sparring eller hjælp fra en fælles-skaber, så find ham eller hende i oversigten: 

Kontakt fælles-skaberne