Frivillighed

Mangler du værktøjer til frivilligt arbejde, så hjælper FrivilligCenter Holbæk meget gerne.

FrivilligCenter Holbæk understøtter frivilligt arbejde i hele kommunen. Det gælder både foreninger, løst organiserede grupper og enkeltpersoner. Det gælder også alle lokalområder og alle former for tiltag, fx sociale, kulturelle, idræts-, miljø- og folkeoplysende. 

Har du brug for sparring eller konkrete svar på et spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. Frivilligcentret er til for at hjælpe dig med at hente viden, inspiration og sparring hos andre frivillige og hos os i kommunen. På den måde ønsker vi at hjælpe dig i hverdagen, men også til at udvikle nye, spændende projekter. 

FrivilligCenter Holbæk er på Rådhuspladsen 1 i Holbæk. 

Målsætning

FrivilligCenter Holbæks målsætninger er at:

  • Støtte, synliggøre og formidle frivilligt arbejde for kommunens foreninger
  • Bistå med at formidle frivillige til andre frivillige foreninger og initiativer lokalt
  • Støtte nye såvel som eksisterende frivillige initiativer, både i Holbæk by og i lokalområderne
  • Støtte samarbejde mellem foreninger - fx sociale, kulturelle, idræts-, miljø- og folkeoplysende foreninger
  • Understøtte og fremme vilkår for frivillige foreninger på et kvalificeret grundlag
  • Styrke samarbejdet mellem frivillige foreninger og kommunen
  • Være et åbent og tolerant sted med fysisk tilgængelighed for alle borgere
  • Arbejde for at flest mulige foreninger kender til centerets virke

 

Læs også 

- Holbæk Kommune frivilligstrategi

- Evalueringen af af frivilligstrategi 

 

Frivilligcenter Holbæk

Værktøjer til foreninger

Senest opdateret 01-06-2023