Spring til indhold

Inspiration

I Holbæk Kommune er der mange frivillige, der gør en ekstra indsats for andre og for fællesskabet. Her kan du lade dig inspirere af nogle af de initiativer, som Holbæk Kommune har hjulpet på vej.

Har du en idé, er du velkommen til at kontakte en af kommunens fælles-skabere

 

Børn og ungeGadespejlene - mentorer for unge 

GadespejleneHolbæk Kommune har indgået en samarbejdsaftale med den frivillige organisation Gadespejlene for at forebygge antallet af udsatte og kriminelle unge.

Gadespejlene styrker den individuelle indsats over for unge i alderen 13-25 år - unge, der fx. er psykisk sårbare, er i mistrivsel, har begået kriminalitet og har brug for samt et ønske om en voksen at snakke med. Gadespejlet er således en mentorordning for unge, som har brug for en ressourcestærk voksenrelation i længere eller kortere tid. 

Mere om Gadespejlene

 

Home-Start Familiekontakt

Home Start150x150Home-Start Familiekontakt er en organisation, hvor frivillige tilbyder praktisk hjælp, nærvær og støtte til småbørnsfamilier under pres. En familieven fra Home-start er de ekstra hænder, der kan give familien ressourcer til at overskue hverdagen, til at skabe netværk, afklare økonomi eller bare tage en tur på legepladsen med børnene.

Holbæk Kommune og Home-Start har indgået en partnerskabsaftale for at sætte ekstra fokus på at forbygge kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier. 

Mere om Home-Start

 

SFO og spejderliv

SFO og spejderlivSFO og en lokal spejderorganisation har aftalt et samarbejde, hvor der er fokus på "udeliv" med brug af SFO'ens uderum. Herigennem danner børnene netværk, og de voksne bliver inspireret til flere og bedre udeaktiviteter. Samtidig får spejderne mulighed for at tiltrække nye medlemmer.

Spejderne vil gerne vise, at det at være spejder ikke blot er bål og snitte med kniv. Derfor er SFO'erne blevet præsenteret for en lang række nye aktiviteter.

 

Legebanden

LegebandenLegebanden er elever fra 5. og 6. klasse, som kigger fobi det lokale børnehus 1½ time en gang om ugen. Eleverne forbereder og gennemfører lege med en mindre gruppe børn - altid støttet af de voksne i børnehuset. 

Forinden har medlemmerne af Legebanden skrevet en ansøgning til det lokale børnehus, hvor de fortæller, hvem de er, og hvorfor de kunne tænke sig at være med. Alle elever og en voksen fra børnehuset deltager desuden i tre timers undervisning om, hvordan man tilrettelægger lege for mindre grupper børn. Undervisningen gennemføres af DGI.

Indslag på TV Øst om Legebanden

 

Små og ældre synger

Børn og ældre syngerEt samarbejde mellem beboerne på Stenhus Plejecenter og børn fra Dagplejen Evigglad fra Distrikt Tuse. Børnene kommer på plejecentret to gange om måneden – hvor de ældre er samlet i fællesrummet. Børnene synger og danser sanglege, som de ældre kan huske fra deres egen barndom. Nogle af de ældre synger med, andre vipper med foden eller klapper sig på låret.

Det er socialt samvær på tværs af alder og evner og rammer lige ind i begge fagområders kerneydelse: At bibringe beboerne så meget trivsel og livskvalitet/glæde som muligt i dagligdagen samt at opnå tryghed og læring i hverdagen 

Fællessang med de små (video)

Omsorg og støtteRøde Kors-besøgsvenner

Røde Kors besøgsvennerHolbæk Kommune og Røde Kors, Holbæk har indgået et samarbejde, hvor Røde Kors' frivillige er besøgsvenner for ensomme ældre, sindslidende, hjemløse og handicappede borgere, for hermed at forbedre vilkårene for særligt udsatte borgere i Holbæk Kommune og styrke frivilligheden.

Røde Kors støtter kun ældre, sindslidende, hjemløse og handicappede, der selv ønsker det.

Mere om Røde Kors, Holbæk

 

Medusa - et liv uden vold

MedusaHolbæk Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Medusa – et liv uden vold. Medusa har et tilbud om samtaler, netværksgrupper og understøttelse af voldsramte kvinder. Der er behov for frivillig og uvildig hjælp og støtte til de voldsramte kvinder, der indimellem ikke ønsker kommunen involveret, og som har brug for et netværk.

Arbejdet går ud på at sikre støtte og netværk til de voldsramte kvinder og deres børn, således at de finder kræfter til at undgå vold fremover og dermed øger deres muligheder for et godt liv.

Mere om Medusa

 

Handicapdiskotek

Diskotek for handicappedePårørende fra døgninstitutionen Kildehaven, frivillige, Elværket og Musikskolen Holbæk arrangerer diskoteket for handicappede. 

Der er et behov for arrangementer, hvor mennesker med handicap kan møde ligesindede uden for deres vante omgangskreds. Et diskotek er en måde at mødes uforpligtende, i glæde og med dans og musik som fælles omdrejningspunkt.

Formålet er at skabe et rum, hvor mennesker med handicap kan danne nye venskaber.

Mere om Diskotek for handicappede

 

Fritidsguider - meningsfuld fritid

FritidsguiderFrivillige fritidsguider hjælper børn, unge og voksne, der har behov for støtte, til at opnå et meningsfuldt fritidsliv og derved undgå ensomhed.

Projektet handler om at uddanne en række fritidsguider, som hjælper det enkelte barn eller unge med at etablere kontakt til den eller de foreninger, vedkommende ønsker at blive medlem af. Efterfølgende støtter fritidsguiden også med at komme i gang med aktiviteten. 

 

Ældre og pensionisterDGI, vedligeholdelsestræning for seniorer

DGI vedligeholdelsestræningI Holbæk Kommune er der mange ældre borgere, som gennemgår et genoptræningsforløb på et af kommunens træningscentre. Efter endt forløb er der ofte behov for at vedligeholde træningen. Det er svært for mange ældre, fordi de kan føle sig utrygge ved at udføre de nødvendige øvelser på egen hånd. Derfor har DGI i samarbejde med Holbæk Gymnastikforening oprettet særlige træningshold med instruktører, der hjælper de ældre med at fortsætte træningen.

Holbæk Kommune stiller lokaler til rådighed på genoptræningscenteret, så de ældre kan fortsætte træningen i kendte og trygge rammer. Dermed vedligeholdes deres faste træningsrutiner – og så har de samtidig det sociale samvær at se frem til. 

 

Aktiviteter på plejecentre

Aktiviteter påp lejecentrenePå plejecentrene bor nogle af kommunens svageste ældre. De magter sjældent at deltage i aktiviteter uden for plejecenteret. Derfor er det kærkomment, når frivillige udefra kommer og bidrager med en snak, lidt fællessang, højtlæsning eller en kreativ aktivitet. Det er ofte små ting, der skal til for at skabe en fest for denne gruppe borgere. Fest i hverdagen er vigtigt – uanset alder.

Personalet på plejecentrene laver selvfølgelig også aktiviteter med beboerne, men det tilfører et frist pust, når frivillige er med – og måske kan den frivillige spille på et instrument eller udføre et håndværk, som personalet ikke kan. Derfor er den frivillige indsats så vigtig.

Holbæk Kommune har i samarbejde med Ældre Sagen udarbejdet en guide til, hvordan frivillige og personale kan samarbejde bedst muligt om at give plejecenterbeboerne endnu flere dejlige oplevelser i hverdagen, og personale og ledere står altid klar til at tage imod nye frivillige.

 

SundhedCykling uden alder

Cykling uden alderCykling uden alder findes også i Holbæk Kommune. Otte rickshaw-cykler triller rundt på veje og stier med frivillige bag styret og en ældre eller handicappede borger i sædet forrest. 

De otte cykler er placeret på plejecentre, aktivcentre og bosteder i hhv. Mørkøv, Jyderup, Holbæk og Tølløse. Frivillige kan frit melde sig til at køre ture med beboerne, så de i fællesskab får en naturoplevelse til glæde og gavn for begge parter.

Brugervenligheden er i højsædet, så de frivillige kan booke deres ture via et online bookingsystem.

 

Mere om Cykling uden alder

 

 

Arbejde og uddannelseDe frivillige mentorer

De frivillige mentorerEn gruppe engagerede mentorer i alderen 22-77 år deltager i korpset De frivillige mentorer. De hjælper og støtter unge mennesker, der af forskellige årsager har svært ved enten at komme i eller fastholde uddannelse eller job.

Mentorenes livserfaring giver dem mulighed for at sparre udbytterigt med de unge mentees, der suger til sig at de råd og den vejledning, de kan få. 

De frivillige mentorer er koordineret af området Alle kan Bidrage i Holbæk Kommune.

Læs mere om De frivillige mentorer

 

 

Teknik og miljøGrejtraileren

GrejtrailerenGrejtraileren er en lukket trailer med indhold af værktøj og maskiner, som gratis kan lånes af frivillige, der vedligeholder stier eller plejer natur med offentlig adgang. For at låne traileren skal man tage et kursus på cirka tre timer og underskrive en benyttelsesaftale.

Udstyret til Grejtraileren er indkøbt af Holbæk Kommune og lokalområderne med økonomisk støtte fra blandt andet Friluftsrådet.

Læs mere om Grejtraileren

 

 

 

Kultur og fritidKarateklubben Nuetsu-Do JKA Holbæk

Nuetsu-Do JKAHolbæk Kommune ønsker at løse opgaver sammen med borgerne. Samarbejdet med karateklubben skal i særlig grad understøtte, at børn og unge med særlige behov støttes i at være aktive.

 

 

Mere om Nuetsu-Do JKA Holbæk

 

Orø Bibliotek

Orø BibliotekEn gruppe af frivillige holder Orø Lokalbibliotek åbent hver onsdag kl. 16-18 samt 1. lørdag i hver måned fra kl. 11-12.

Derudover arrangerer de en lang række arrangementer og aktiviteter for borgerne - bl.a. forfatteraftener, foredrag, strikkecafé, IT-undervisning, slægtsforskning, juledekorationer, matematikkursus, læseklub og lektiehjælp.

 

Mere om Orø Bibliotek

 

 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard

Hvad er en fælles-skaber?

Fælles-skaberne er bindeled, vejviser og katalysator, når borgerne vil noget med kommunen, og når kommunen vil noget med borgerne. De:

 

  • guider alle parter ad rette kanaler, så borgere møder de politikere og medarbejdere, der er brug for - og omvendt
  • rådgiver kommunens 18 lokalområder i at udvikle deres områder
  • rådgiver frivillige og foreninger til at realisere deres ønsker og idéer 
  • rådgiver kommunen i at samarbejde med frivillige, borgere og andre om at finde nye og gode løsninger på centrale udfordringer
  • skaber gode vilkår for dem, der gør noget for fællesskabet
  • er katalysatorer for, at nye ideer bliver gjort til virkelighed

 

Læs mere om, hvad du kan bruge dem til