Spring til indhold

Lokalområdernes Udviklingspulje

Du kan søge Lokalområdernes Udviklingspulje, hvis du ønsker at gennemføre et projekt, der giver udvikling eller forskønnelse i et af de 17 lokalområder uden for Holbæk by.

Kommunalbestyrelsen ønsker gennem Lokalområdernes Udviklingspulje (LUP) at støtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by. Derfor har Kommunalbestyrelsen afsat 200.000 kroner til uddeling årligt. De uddeles i 4 lige store bevillinger a 50.000 kr. Der kan kun søges om dette beløb.  

Kriterier

Der kan søge penge til initiativer eller projekter, der:

 • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn

Desuden gælder det at:

 • der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx. hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber, hvis du er i tvivl)
 • der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold
 • projektets størrelse skal være på mindst 100.000 kr. 
 • det i budgettet er muligt at medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen. Værdien af frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kroner i timen og den må maksimalt udgøre 50 procent af egenfinansieringen svarende til 25.000 kroner

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger (herunder de forskellige lokalfora i lokalområderne), frivillige foreninger og andre selvorganiserede grupper i lokalområderne uden for Holbæk by kan søge om midler fra puljen. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Hvordan kan man søge?

Der søges via Fritidsportalen. Dvs. ansøger være oprettet på fritidsportalen og kan under "Tilskud" tilgå ansøgningsformularen "Lokalområdernes Udviklingspulje. 

 

Fritidsportalen

 

Frist for indsendelse af ansøgninger

Fristen for at indsende ansøgning til midlerne er 1. marts 2021.  Hvis der ønskes sparring på en ansøgning, så står fælles-skaberne til rådighed. Få kontakt med en fælles-skaber på mail faelles-skaber@holb.dk eller via linket nederst på siden.

Hvordan fordeles pengene?

Alle ansøgninger behandles af fælles-skaberne i Holbæk Kommune. Fælles-skaberne indstiller projekter overfor Udvalget for Kultur og Fritid, der foretager den endelige beslutning.

Lokalområdernes Udviklingspulje uddeles hvert år i fire lige store bevillinger à 50.000 kroner. For at et projekt skal kunne i betragtning til en bevilling på 50.000 kroner, skal det have en samlet projektsum på mindst 100.000 kroner.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne senest 30. april 2021.

Når et projekt modtager midler

Der sendes et bevillingsbrev til ansøgerne for de projekter, der modtager puljemidler, hvori vilkårene for tildelingen beskrives. Vær opmærksom på følgende:

 • Pengene bliver først udbetalt, når ansøger anmoder om det. Pengene kan udbetales på forhånd eller efterfølgende som refusion. 
 • Pengene udbetales til NemKonto via det i ansøgningen oplyste CVR-nummer (eller CPR-nummer) 
 • Projekterne skal være påbegyndt indenfor ét år og være afsluttet inden for to år efter at beløbet er bevilget
 • Der skal indsendes et underskrevet regnskab efter projektets afslutning
 • Projekter, der har modtaget puljemidler, forpligter sig til at formidle projektets erfaringer og resultater videre til Holbæk Kommunes øvrigt lokalområder, enten via Holbæk Kommunes hjemmeside eller på et arrangement for lokalområderne
 • Alle projekter, der har modtaget puljemidler, bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside
 • Såfremt et projekt har behov for tilladelser fra Holbæk Kommune for at kunne gennemføres, vil pengene ikke blive udbetalt, før disse tilladelser er på plads

De fire ansøgere, der modtager bevilling, kan modtage ekstra proceshjælp fra fælles-skaberne til deres projekt, hvis det bliver nødvendigt..

De projekter, der får afslag på deres ansøgning, får med afslaget få et tilbud om sparrig fra en fælles-skaber ift. at fine alternative finansieringsformer og ift. at kvalificere ansøgningen yderligere til en evt. fornyet ansøgning året efter.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til allerede godkendte bevillinger, kan du kontakte økonomikonsulent Anders Prosberg på mail apros@holb.dk.

Har du spørgsmål til Lokalområdernes Udviklingspulje eller andet omkring lokalområderne eller frivillighed, kan du kontakte din lokale fælles-skaber.

Find din lokale fælles-skaber Feedback

Sidst opdateret

24.03.2021

Ansvarlig redaktør

Morten Hørlyck Augustesen

Tidligere bevillinger

Her kan du se, hvem der har fået penge fra Lokalområdernes Udviklingspulje i 2014, 2015, 2017, 2018, 2020 (der var ingen bevillinger i 2019). 

Se tidligere bevillinger

Se kopi af ansøgningsskema

Her kan I se indholdet af det online ansøgningskema.

Bemærk at kun ansøgninger der er søgt via Fritidsportalen bliver behandlet. 

Kopi af ansøgningsskema (pdf)