Spring til indhold

Områdefornyelser

Holbæk Kommune har i 2023-2025 områdefornyelser i Ugerløse og Kirke Eskilstrup. Her på siden kan du læse mere om de to indsatser.

Områdefornyelser

En områdefornyelse er et lokalt projekt, der støtter initiativer som forbedrer det fysiske, det sociale, det trafikale og det kulturelle miljø. Projekterne foregår i et tæt samarbejde mellem kommunen, byens borgere og andre relevante lokale aktører.

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2022 at sætte gang i en områdefornyelse i Ugerløse og Kirke Eskilstrup. Siden har kommunen arbejdet tæt sammen med de to områder om at lave en plan for hvert projekt. De to projekter finansieres af Holbæk Kommune og med midler fra Social- og Boligstyrelsen.

Organisering

I hver områdefornyelse dannes der en lokal styregruppe bestående af lokale frivillige, som i samarbejde med Holbæk Kommune vil lede områdefornyelsen. Styregruppen bidrager til det samlede overblik, det økonomiske indblik og igangsætningen af projekter. Styregruppen er desuden bindeleddet til de projektgrupper, som laves under de forskellige tematikker som der arbejdes med i de to områdefornyelser.

Programmerne

Til hver områdefornyelse er der blevet lavet et program, som beskriver rammen for projektet og visionerne for udviklingen af de to områder. Dette er sket i tæt samarbejde med lokalområderne i Ugerløse og Kirke Eskilstrup. Her har der været to grupper som har bidraget til at udvikle de færdige programmer. Forud for arbejdet med programmerne har der været en workshop i hvert område, hvor borgerne kunne byde ind med udfordringer, potentialer og idéer for lokalområdet.

Områdefornyelsen i Ugerløse

Her på siden kan du læse mere om områdefornyelsen i Ugerløse, holde dig opdateret på projektet og finde områdefornyelsesprogrammet.

Områdefornyelsen i Kirke Eskilstrup

Her på siden kan du læse mere om områdefornyelsen i Kirke Eskilstrup, holde dig opdateret på projektet og finde områdefornyelsesprogrammet.


Feedback

Sidst opdateret

29.02.2024

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen