Jyderup handleplan

Et gensidigt ønske om samarbejde mellem Jyderup og Holbæk Kommune har ført til en handleplan for byens udvikling. Handleplanen drejer sig om turisme, ejendomme samt by- og boligudvikling.

I Jyderup er der tradition for et større foreningsliv og aktive borgere. Selv de mest ihærdige ildsjæle kan have brug til sparring og hjælp, når projekter bliver mange og store. Det oplevede Jyderup, der i 2017 kontakt Holbæk Kommune for at høre om et samarbejde.

En dialog om fremtidens Jyderup begyndte, og i 2017 besluttes det daværende byråd ved at få udarbejdet og samlet håndteringsplan for byen.

Idékatalog

I juni 2018 blev handleplanen færdig. Den indeholder beskrivelser af idéer til konkrete udviklingsprojekter under temaerne; turisme, ejendomme, samt by og-boligudvikling.

Udviklingsprojekter er udarbejdet i et unikt samarbejde. Ildsjæle, politikere og kommunale medarbejdere har arbejdet tæt sammen i forskellige grupper. Resultatet af gruppernes arbejde blev samlet i en handleplan.

Idéerne blev politisk vurderet og prioriteret og flere projekter fik økonomisk støtte, og ressourcer til at gøre idéer til virkelighed. Projekterne er i fuld gang og der er blandt andet et projekter, der handler om det tidligere rådhus, attraktive byrum og en grøn bymidte.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har siden sin oprettelse være engageret i Jyderup handleplan og deltager i samarbejdet om udvikling.

Du kan læse hele Jyderup Handleplan på dette link .

Følg med

Du kan følge med i processer om Jyderup nedenfor. Der arbejdes med tre delprojekter. Det er "Ny Anvendelse af rådhuset", "Attraktive Byrum" og "Grøn Bymidte".

Det gamle rådhus i hjertet af Jyderup har et stort potentiale til at danne rammerne om nye og eksisterende aktiviteter i bymidten

Jyderup Rådhus

Lige nu står mange lokaler på Rådhuset ubenyttet, og derfor er visionen at skabe et dynamisk hus med mulighed for at tage de mange lokaler i brug.

I marts 2019 blev renoveringen igangsat, og efter sommerferien forventes det, at bygningen står klar til indflytning. Socialtilsyn Øst flytter fra Holbæk centrum til det gamle rådhus i Jyderup og vil derfor optage nogle af de tomme lokaler. Det samme gør UngHolbæk, som også flytter ind i det gamle rådhus.

Der vil derfor være omkring 10 lokaler tilgængelige til foreninger og frivilliggrupper. Samtidig vil der være mulighed for at leje kontorlokaler til erhverv, hvor der desuden arbejdes på at få etableret et stort mødelokale med køkkenfaciliteter. Det skal være muligt for både foreninger, frivillige og erhvervsfolk at booke lokalet.

Formålet er at skabe et samlingssted, som skal styrke lokalsamfundet. Når Socialtilsynet og Ungdomsklubben flytter ind på Rådhuset, er de med til at øge aktiviteten i Jyderups bymidte. Projektet skal sammen med Attraktive byrum og Grøn bymidte gøre Jyderup mere attraktiv – og skabe rammerne for nye initiativer og aktiviteter i bymidten.

Der har været et ønske om, at byrummene i Jyderup skal gøres mere multifunktionelle og dermed mere attraktive.

Lige nu danner Markedspladsen rammen for mange af aktiviteterne i Jyderup. Det gælder eksempelvis for torvedagene.

Det er et velbesøgt arrangement, som bliver stablet på benene af lokalområdet. Bibliotekspladsen er et stort byrum, der kan gøres mere attraktivt ved at opsætte nogle byrumsmøbler og installationer.

Formålet er at skabe et naturligt samlingspunkt, hvor både børn, unge og gamle kan mødes. Derfor skal møblerne og installationerne være multifunktionelle, så det kan rumme alle byens borgere.

 

Jyderup er en by fyldt med natur, hvilket også skal kunne ses i bymidten. Derfor arbejdes der for en grøn bymidte i et af handleplanens delprojekter.

Borgere i Jyderup har i forbindelse med projektet Grøn Bymidte mulighed for at blive inddraget i processen omkring indretning af byens grønne korridorer imellem bymidten og de bynære naturområder.

Fokus er at skabe en stærkere sammenhæng mellem naturområderne og bibliotekspladsen. De grønne korridorer, som er eksisterende stiforbindelser fra bymidten til de rekreative områder, skal understreges så det bliver tydeligt, at Jyderup har en fantastisk natur i ’baghaven’.

Det handler altså om at trække naturen ind i byen, og byen ud i naturen – at skabe en sammenhæng mellem bibliotekspladsen og naturen ved hjælp af wayfinding, skiltning, beplantning eller lignende.


 

Senest opdateret 15-01-2024