Knabstrup sætter kurs

Borgerne i Knabstrup samarbejder med Holbæk Kommune om udvikling af lokalområdet. På denne side kan du følge med i arbejdet og udviklingen. Siden opdateres løbende.

I et 100 dages forløb i 2019 satte Knabstrups indbyggere kursen for byens udvikling. Det sker ved at undersøge idéer og arbejde med projekter, der kan styrke lokalsamfundet.

Et dejligt sted at bo

Knabstrup er et dejligt sted at bo. Her er gode fællesskaber, engagerede mennesker og skøn natur. Knabstrup oplever dog et fald i antallet af børn og voksne, mens andelen af ældre borgere er stigende. Det kan påvirke blandt andet et aktivt børnehus, skolen, hallen og boligbehovet. 

Politikerne i Holbæk Kommune har et stort ønske om at fremtidssikre lokalområdet, der derfor er blevet valgt til en særlig indsats med fokus på et tæt samarbejde om udvikling. Samarbejdet sker på tværs af borgere, politikere og kommunen.

Det har fra begyndelsen været på tegnebrættet at arbejde blandt andet med renovering af børnehus og udvikling af hallen. Knabstrups ildsjæle har nu dannet arbejdsgrupper, som handler om:

 • Et aktivt børneliv
 • Bosætning og bofællesskab
 • Knabstrup Hallen 
 • Fællesskaber og godt naboskab
 • Bybranding og fortælling
 • Trafik

Søndag den 27. januar 2019 lød startskuddet for hele samarbejdet om Knabstrups fremtid ved en workshop i Knabstrup Hallen, og tirsdag den 5. februar 2019 var der arbejdsmøde i grupperne. Siden er idéer blevet udvekslet og projekter har fået ben at stå på.

Første milepæl for arbejdet sættes ved 100 dages festen, hvor kursen præsenteres for alle interesserede. Noget af arbejdet i projektet vil føre til videre lokalt arbejde, mens andet vil komme i politisk behandling.

100 dages fest

Fredag den 24. maj 2019 kl. 16.00-19.00 var der 100 dages fest på skolen. Alle var velkomne, når det fejres, at første milepæl er nået.

Arbejdsgrupperne viser resultaterne af de første 100 dages arbejde. Det sker via boder, hvor man kan gå i dialog med grupperne og få indblik i produkter, projekter, planer og erfaringer.

Der blev desuden taler, optræden, sang, musik, bål, popcorn, slush-ice, grillmad og aktiviteter for børn.

Alle var velkomne til en hyggelig dag med byen i fokus.

Fotokonkurrence

Som en del af projektet vil vi gerne vise, hvorfor det er godt at bo i Knabstrup. Derfor opfordres alle til at lægge billeder på Instagram under hashtagget #knabstrupsætterkurs. Udover at omverdenen kan se alt det skønne, som Knabstrup byder på, er alle billederne med i en fotokonkurrence. Vinderen kåres ved 100 dages festen.

Seneste nyt

Et af resultaterne af "Knabstrup Sætter Kurs" rykker et skridt nærmere - Rammerne for det kommende bofællesskab i Alkes Have er godkendt

Et bofællesskab med 40 boliger og tilhørende fællesfaciliteter og fælleshus kommer et skridt nærmere i disse dage. Lokalplanforslaget der muliggør de rette rammer er godkendt. Planen er, at bofællesskabet vil blive udformet som tæt-lav bebyggelse i mindre klynger omkring et fælles grønt rekreativt areal. Bebyggelse skal indpasse sig lokalområdets landsbykarakter med hensyn til proportioner, materialitet og farvevalg, og den nye bebyggelse skal dimensioneres og placeres således at skyggegener begrænses så vidt muligt.
Derudover sikrer den nye planlægning at der indarbejdes en stiforbindelse, så der skabes god sammenhæng mellem lokalplanområdet og de tilstødende arealer.

Bofællesskabet etableres i samarbejde mellem Boligselskabet Sjælland og en potentiel beboergruppe. Et samarbejde der udsprang i forbindelse med "Knabstrup sætter kurs" - et udviklingsforløb i Knabstrup igangsat af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Der kan læses mere om Bofællesskabet på Boligselskabets hjemmeside 

BOLIGSELSKABETS HJEMMESIDE 

LÆS LOKALPLANEN HER

Holbæk Kommune har udviklet en model med fokus på en særlig indsats i et lokalområde. Nøgleordene er lokaludvikling og samskabelse. Modellen skal være med til at inspirere, illustrere og sætte rammer for andre samskabende processer. Modellen sikrer, at de gode erfaringer bringes med videre i nye projekter, hvor lokaludvikling er målet.

Modellen styrker det fremtidige arbejde

Udarbejdelsen af ”Model for en særlig indsats” tager udgangspunkt i det gennemførte udviklingsforløb ’Knabstrup sætter kurs’. Modellen henvender sig primært til kommunale projektledere, når en kommune har taget initiativ til at gennemføre et udviklingsforløb om en særlig indsats i et lokalområde. Modellen kan også bruges i andre sammenhænge, når en kommune ønsker at inddrage og samarbejde med borgere.

Modellen indeholder værktøjer, der kan bruges i situationer, hvor man inddrager og samarbejder på tværs af forskellige aktører. Mobilisering er i den forbindelse vigtig – hvor en aktiv indsats, er med til at engagere folk til at deltage. Metoderne og tilgangene i modellen skal understøtte en projektleder i at facilitere en proces, som fremmer handling, borgerdeltagelse, engagement og forankring. Modellen skal derfor være med at til styrke kommunens fremtidige arbejde, når lokalområdernes forskellige aktører samles for at samarbejde og skabe løsninger på lokale udfordringer.

Model for særlig indsats

Borgere, politikere og medarbejdere har dette forår samarbejdet om at sætte kursen for Knabstrup. Kursen er sat, og du kan læse mere om den i en rapport, der nu ligger klar

Omdrejningspunktet for Knabstrup sætter kurs-projektet er at udvikle lokalområdet gennem samskabelse. Frivillige borgere i Knabstrup har derfor siden januar 2019 samarbejdet med politikere og kommunale medarbejdere, og fokus har været på at fremtidssikre lokalområdet.

Arbejdet er sket, fordi Knabstrup blev valgt til en særlig indsats, og det tværgående samarbejde har muliggjort de fremtidige projekter i byen.

I løbet af de 100 dage blev der nedsat seks arbejdsgrupper, og de har hver et fokusområde:

 • Et aktivt børneliv
 • Bosætning og bofællesskab
 • Knabstrup Hallen
 • Fællesskaber og godt naboskab
 • Bybranding 
 • Trafik

Projekter, der udvikler byen

En af arbejdsgrupperne ønsker at gøre Knabstrup til et trygt, grønt og aktivt sted for børn. Et højere engagement fra forældre er blandt de forslag, der skal være med til at styrke det aktive børneliv i lokalområdet. Gruppen har derfor lavet badges og flyers om emnet.

Sideløbende er der kastet lys over fremtidige skolehaver, og et byggeudvalg har skitseret rammerne til et nyt børnehus. Andre grupper har arbejdet med blandt andet mulighederne for et bæredygtig bofællesskab, specielle sportsgrene, fællesspisning, vejbump og en ny hjemmeside.

Fra drømme til virkelighed

Knabstrup sætter kurs startede med en workshop, hvor der var mulighed for at komme med idéer til og drømme om nye projekter i lokalområdet. Over en periode på 100 dage tog idéerne form og blev til konkrete indsatser, der lokalt bliver arbejdet videre på i fremtiden.

Den særlige indsats i Knabstrup har ikke kun åbnet op for nye projekter i byen – den har også åbnet op for nye muligheder og et styrket fællesskab i området.

”Vi har alle fået en masse viden om Knabstrup, og der er skabt et fantastisk netværk, hvor vi lettere kan hjælpe hinanden og få projekter op at stå i fællesskab”, fortæller Susanne Lindkvist, som er leder af dagtilbuddet Kirsebærhaven.

Du kan læse meget mere om projektet og de konkrete indsatser i rapporten

Knabstrup Sætter Kurs

 Kursen for Knabstrup er nu sat. Det er en imponerende milepæl, der er nået, og det blev markeret med en 100 dages fest fredag den 24. maj 2018
 

Der var smil på læberne og dialog i luften på skolen i Knabstrup i fredags, hvor 100 dages festen blev afholdt. Alle interesserede kunne få indblik i oplevelser, erfaringer og planer, som arbejdsgrupperne har gjort sig i forbindelse med projekt Knabstrup sætter kurs.

Boder med chiliplanter, ønskebrønd, flyers, videoer og meget mere prægede festen. Alt sammen illustrerede, kursen der er sat for fremtidens Knabstrup. Derudover var der fællessang, musik, popcorn, bål, burgere samt flotte ord og skulderklap.

Festgæsterne talte både børn, unge og voksne, og der var indbyggere, politikere og kommunale medarbejdere. Besøgende fra andre lokalområder deltog også i festen, hvor de fik inspiration med sig hjem.

Lokale kræfter

Festen var en stor succes, som var båret frem af frivillige, lokale kræfter, og de får en stor tak:

”Der skal lyde en kæmpe tak til alle, der var med til at skabe dagen! Det er meget inspirerende og imponerende, hvordan et lokalsamfund kan løfte i flok”, siger Line Voltzmann fra Holbæk Kommune.

De første 100 dage er veloverstået. Nu er det på tide med et velfortjent hvil for grupperne, og så vil engagement og mod føre til videre sejlads for projektet.

Knabstrups kurs viser nemlig vej mod en fremtid, der rummer udvikling for bosætning, aktivt børneliv, hal, fællesskaber, branding og sikker trafik. 

 

På 100 dage er kursen for Knabstrup blevet sat, og kompasset viser nu vej mod en fremtid, der rummer udvikling for blandt andet bosætning, børneliv og fællesskaber

Da undersøgelser sidste år viste, at Knabstrup i fremtiden vil opleve udfordringer på grund af færre børn og flere ældre, var der ingen tvivl. Knabstrup skulle have lysere udsigter, og derfor valgte politikerne i Holbæk Kommune, at der i byen skulle være en særlig indsats med fokus på samarbejde om lokaludvikling.

Sejlene blev derfor sat, og et ambitiøst projekt om udvikling blev søsat. Projektet blev døbt Knabstrup sætter kurs, og ombord har været både borgere, politikere og kommunale medarbejdere. De har på tværs samarbejdet om idéer, projekter og planer, der sætter skub i byens udvikling.

De seks grene

Byens udvikling sker ad seks grene, der har hver sin engagerede gruppe af borgere. En af grupperne arbejder for at bygge et bæredygtigt bofællesskab, og en anden arbejder for et aktivt børneliv. Der er planer om skolehaver og et nyt børnehus, og der er allerede lavet badges, der støtter byens aktive børneliv.

I en tredje gruppe er der fokus på fællesskab. Her planlægges der fællesspisninger, og byens aktive borgere har fået QR-koder på postkasserne. På den måde kan indbyggerne gå på digital skattejagt og opdage, hvilke naboer der kan hjælpe med hvad.

Hallen er omdrejningspunktet for den fjerde gruppe, der har lavet film, visitkort og flyers om aktiviteter. Gruppen kaster også lys over sportsgrene, der er oversete.

Med budskabet om at køre klogt i Knabstrup arbejder den femte gruppe med trafik. De har blandt andet uddelt postkort og trafikboller, ligesom de arbejder for at få vejbump.

Den sjette og sidste gruppe arbejder med bybranding, og her har platforme, aktuel fortælling og historie været omdrejningspunkter. Der er lavet en facebookside, et nyt logo og en kernefortælling, og dertil er en hjemmeside ved at få ben at stå på.

På opdagelse med værktøjskassen

Startskuddet til hele projektet lød i slutningen af januar. Her mødtes borgere, politikere og medarbejdere til en workshop, hvor drømme og visioner blev delt. Senere på dagen dannedes seks arbejdsgrupperne, og til et fællesmøde ugen efter blev drømme og visioner til idéer om konkrete aktiviteter og handlinger.

Idéer, erfaringer og redskaber fra et sideløbende læringsforløb har været en del af værktøjskassen, som grupperne har været på opdagelsen med. Værktøjet er blevet brugt i løbet af de 100 dages udviklingssejlads, og hvor nogle er pakket væk, er andre blevet en fast del af arbejdsbordet.

Der er på den måde blevet skabt et ligeværdigt rum, hvor der har været plads til, at både borgere, politikere og medarbejdere har kunnet afprøve muligheder og reflektere åbent. Det blev der sat streg under til sidste fællesmøde for arbejdsgrupperne.

Her gav borgere udtryk for, at muligheden for at dele drømme fra start tændte en gnist, og at alle parter er bragt sammen med meget effektive resultater. Nu står der så stærke, engagerede grupper klar med kursen for Knabstrup, som præsenteres til en byfest 24. maj.

Første milepæl er sat

Byfesten markerer, at første milepæl er sat. 100 dage med lokaludvikling og samskabelse er gået. Alle interesserede kan møde grupperne, der fortæller om erfaringer, forslag og planer for fremtiden. Festens gæster kan også nyde blandt andet fællesspisning, optræden, sang og popcorn.

Projektet er dermed i havn, men det ligger kun til kaj for en stund. Projektet sejler videre med den planlagte retning, og besætningen af engagerede borgere står i fællesskab ved roret. Ankeret bliver nok aldrig kastet endegyldigt, for nye tiltag vil altid ske i Knabstrup.

Skibet med erfaringerne fra projektet sejler også videre sammen med politikere og medarbejdere. Erfaringerne fra Knabstrup skal nemlig danne rammen for en model, der kan bruges i tilsvarende projekter om lokaludvikling. Dermed er kursen sat for ikke kun Knabstrup, men også for fremtidige destinationer for lokaludvikling.

Med engagement vokser de spirende projekter, som Knabstrups arbejdsgrupper samarbejder om. Det handler blandt andet om QR-koder, en ny hjemmeside og et videoredigeringskursus
 
Det er over to måneder siden, at startskuddet for projekt ”Knabstrup sætter kurs” lød. Startskuddet var en workshop fuld af visioner, og siden da har arbejdsgrupperne udvalgt idéer og søsat konkrete projekter, der skal være med til at sætte kursen for Knabstrups fremtid.

QR-koder binder byen sammen

Skolen har et projekt, der handler om at kortlægge Knabstrups historie med gamle billeder af byens huse gennem QR-koder. Det er en slags stregkoder, som enhver kan scanne med sin mobiltelefon og derfra få vist et billede eller en tekst.

Projektet bliver kombineret med et projekt i gruppen, der arbejder for fællesskab og naboskab. De arbejder nemlig med at kortlægge, hvor byens mange, frivillige ildsjæle gemmer sig. Idéen går ud på, at man som indbygger kan mærke sin postkasse med en QR-kode. Den kan eksempelvis vise, at der her bor et bestyrelsesmedlem fra en af foreningerne.

Man kan også lade sin kode fortælle, at man har en speciel færdighed eller brænder for at arrangere fællesspisninger, børnehentning eller samkørsel. På den måde vil QR-koderne være med til at synliggøre og binde byens gode ressourcer og initiativer sammen.

Branding af byen

En ny hjemmeside for byen er på vej, og i øjeblikket er arbejdes der på, hvordan den skal opbygges og se ud. Det er gruppen, der arbejder med fortælling og bybranding, der står bag.

Gruppen har også lavet en ny facebookside om Knabstrup. Den skal fungere som byens digitale opslagstavle, hvor interesserede kan følge med i aktiviteter og arrangementer i og omkring byen.

 Arbejdet med branding i byen indebærer også produktion af en god fortælling, der i forskellige sammenhænge kan tiltrække nye indbyggere og fastholde de eksisterende. Gruppen har derfor lavet en facebookundersøgelse af, hvad der er dejligt ved at bo i Knabstrup. På den måde er byens borgere med til at skabe rammen om den gode fortælling.

Kursus i videoredigering

Der er fuld gang i arbejdet i Knabstrup, og mange af de seks grupper vil gerne formidlerne projekterne med små videoer.

Grupperne har ønsket at få flere kompetencer i rygsækken, og derfor er målet, at et arbejdsgrupperne kan deltage i et kort videoredigeringskursus. Når flere indbyggere i Knabstrup kan kommunikere visuelt, vil det skabe værdi for byen.

Kursen for Knabstrup er i fuld gang med at blive sat. Projektets arbejdsgrupper tager nemlig idéer i hånden og undersøger, hvordan de kan være med til at udvikle byen
 
Det er tydeligt at mærke på arbejdsgrupperne, at første halvdel af projektet inden længe er nået. Grupperne er nemlig godt i gang med at undersøge, hvordan idéer og konkrete projekter kan være med til at udvikle Knabstrup.
 

Nyt børnehus-gruppen er eksempelvis ved at undersøge muligheden for at lave fælleshaver, og fællesskabsgruppen arbejder på at holde kaffemik. Det skal være med til at skabe uformelle fællesskaber og sammenhold.

Samtidig arbejder gruppen ”Fortællingen om Knabstrup” med bybranding. De undersøger, hvordan de på platforme som Facebook, Instagram og hjemmeside kan fortælle om byens aktiviteter og mange, positive kendetegn.

Kom ud over rampen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har forhøjet deres beløb til Knabstrup sætter kurs. Alle grupper kan derfor få fingrene i 2500 kroner, hvis de har brug for økonomisk hjælp til at komme ud over rampen med en idé.

Det er styregruppen bag Knabstrup sætter kurs-projektet, der vurderer, om det er meningsfuldt at give penge til en idé. 

Lokalforum har også forhøjet deres midler til projektet. Arbejdsgrupperne kan derfor også lufte idéer og ønsker her, hvis der er behov for en økonomisk håndsrækning.

100 dages fest

Når forløbet har nået de 100 afsatte dage, bliver kursens milepæl markeret med en 100 dages fest. Det kommer til at foregå fredag den 24. maj kl. 16.00-19.00 på skolen.
Alle grupper har mulighed for at fortælle resten af byen, hvordan de har arbejdet, hvad de er lykkes med, og hvad der er kursen og skridtene for fremtiden.

Hvad der ellers skal foregå af aktiviteter og indslag er ved at blive planlagt af fællesskabsgruppen, der er meget åbne for flere planlæggere fra de andre arbejdsgrupper.

Aktionslæring

Sideløbende med Knabstrup sætter kurs bliver der holdt et aktionslæringsforløb. Her får borgere, politikere og kommunale medarbejdere værktøjer, som kan bruges i tværgående udviklingsprojekter. Sidste møde fandt sted mandag den 11. marts i Makvärket. Bygningen er et tidligere teglværk, der med frivilliges hænder i dag er omdannet til et charmerende og brugerstyret kulturhus.

På Makvärket blev der talt om skjulte skatte, vandrehistorier og dilemmaer. Alt sammen opdagelser, som deltagerne havde gjort sig om Knabstrup. Der blev også talt om, hvordan man kan eksperimentere og få inspiration.

Efter kaffe, æblemost og hjemmelavede sandwiches fik fællesskabsgruppen forslag til 100 dages festen af de øvrige deltagere. Visuel tidslinje for Knabstrups kurs, fællesmaleri, popcornmaskine, lokal mad og bål var nogle af de idéer, der blev givet videre.

Deltagerne talte også om de kommende byrumsmøbler i Jyderup, hvor en vigtig pointe var at få både unge og ældre med. Møblerne bør være multifunktionelle ved eksempelvis at have digitale opladerstationer. Ligeledes kan borgere blive inddraget i de praktiske processer, når der skal saves, hamres og males.

Med nye redskaber i værktøjskassen kan deltagerne fra aktionslæringsforløbet nu gå på opdagelse. Det sker efter første del af forløbet, der blev afholdt mandag
Det er interesserede borgere, politikere og kommunale medarbejdere, der deltager i aktionslæringsforløbet. Forløbet handler om at lære gennem handling, og derfor er deltagerne selv med til at udføre aktiviteter som observationer og refleksioner.
I følgeskab med aktiviteterne byder forløbet på konkrete værktøjer, som deltagerne kan bruge som en hjælpende hånd til lokaludvikling – både i Knabstrup i og i andre lokalområder.

Tirsdag den 5. februar 2019 tog Knabstrups ildsjæle for alvor arbejdshandskerne på, da visioner og idéer blev til konkrete aktiviteter og handlinger
Arbejdsgrupperne fra sidst afholdt workshop mødte op kl. 16.30 i Knabstrup Hallen, hvor dagens gøremål var udvikling af konkrete handlinger.

Optakten til dagens udvikling bød på en præsentation af de overordnede dele fra den sidste workshop. Her havde deltagerne under overskrifterne ”Hvad nu hvis” og ”Jeg drømmer om” blandt andet udtrykt ønsker om en aktiv by med livsglæde, sammenhold og tryghed. Præsentationen lagde også op til refleksioner over den særlige indsats i byen og indsatsen mål – nemlig et bedre eksistensgrundlag og oplevelse af et stærkt fællesskab.

På den måde blev der banet vej for arbejdsgrupperne, der nu gjorde visioner til handlinger, der skal testes i løbet af de 100 dage, som ”Knabstrup sætter kurs” varer. Foreløbigt drejer handlingerne sig om et nyt børnehus, bosætning og bofællesskaber, adgangsforhold til hallen, fællesskaber, fortællingen om byen og trafik. Disse punkter arbejder Knabstrups ildsjæle videre med i den næste periode, der allerede nu er begyndt.

Der er synergier på tværs af grupperne, der deler inspiration og koordinerer i fællesskab. På den måde sætter grupperne sammen fokus på, hvad den fælles kurs for Knabstrup skal være.

Det blev til en workshop med visioner, drømme og energi, da borgere i Knabstrup mødtes søndag den 27. januar 2019  og snakkede om udviklingen af lokalområdet

Startskuddet til projektet ”Knabstrup sætter kurs” lød søndag den 27. januar 2019 i Knabstrup Hallen. Her samledes omkring 100 mennesker, som delte visioner og drømme for lokalsamfundets udvikling.

De fremmødte delte også en energi og et engagement, der er afgørende for udviklingsprojektet. 35 ildsjæle indgik nemlig i arbejdsgrupper, der skal arbejde konkret med skole, børnehus, bosætning, hal, trafik og fællesskab. På den måde kan projekterne være lokalt forankrede og gå fra at være idéer til at være realiteter.

En hyggelig dag

På tværs af aldre og baggrunde debatterede alle borgere ved workshoppen specifikke idéer, der kan tages hånd om over de næste 100 dage. Nogle drøftede et nyt børnehus som byens nye mødested, mens nogle talte om at bruge hallen på flere og nye måder, og andre foreslog bofællesskaber og fælles madlavning.

Det var en hyggelig dag, der udover udviklingsarbejde også bød på morgenmad, frokost, børnetegninger og musik af skoleorkestret.

Arbejdsgrupperne mødes tirsdag den 5. februar 2019 kl. 16.30 i Knabstrup Hallen, hvor der er udvikling af konkrete handlinger på programmet. Er din nysgerrighed på Knabstrups fremtid er vakt? Så er du til enhver tid velkommen til at deltage i møderne og udviklingsarbejdet.

 

Senest opdateret 15-01-2024