Tilskud

Projektudvalget gav tilskud gennem tre puljer, vild natur i lokalområderne og landsbyfornyelse er stadig mulig at søge.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne giver tilskud gennem to puljer, der kan søges af blandt andet foreninger, lokalfora og frivillige ildsjæle. Formålet med at give tilskud gennem puljerne er at øge fællesskab og udvikling i kommunens unikke lokalområder.

De puljer

De puljer, som projektudvalget giver tilskud gennem, er:

  • Rum til fællesskab
  • Vilde lokalområder
  • Landsbyfornyelse

Du kan læse mere om puljerne herunder.

Gennem puljen ”Rum til fællesskab” ønskede projektudvalget at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling.

Der kunne søges tilskud til projekter, som overordnet skabte rum til fællesskab. Det defineres ud fra tre kriterier, som er:

  • Særlige kendetegn
  • Møder i naturen
  • Lokale samlingssteder

Det er uddelt tilsagn til projekter for op mod 10 millioner kroner i perioden 2018-2021 projektudvalget for udvikling af lokalområder var aktivt. 


Det er lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper, brugerråd og bestyrelser i kommunale institutioner, der  søgte "rum til fællesskab". Puljen er ikke mulig at søge mere, men hvis du har modtaget tilsagn og har brug for information om de betingelser, krav til regnskaber, dokumentation ol. så læs med her

Her du kan læse mere om puljen Rum til fælleskab

 

I puljen til landsbyfornyelse kan du søge om støtte til istandsættelse og nedrivning af nedslidte bygninger.

Projektudvalget understøtter en positiv udvikling i det åbne land og i byer med færre end 4.000 indbyggere. Det sker ved at give økonomisk støtte til landsbyfornyelsespuljen.

De projekter der støttes skal leve op til reglerne i byfornyelsesloven. Derudover gælder en række kriterier for projekter i Holbæk Kommune; de omhandler blandt andet at projektet skal have en synlig effekt i et lokalområde, og have en kulturhistorisk værdi, der videreføres i projektet. Som noget nyt kan projekter der har særlige bevaringsværdier, men som ikke lever op til kravet om synlighed, også støttes.

Der kan bl.a. søges støtte til udvendig istandsættelse af helårsboliger og kulturhuse/forsamlingshuse, samt til nedrivning af nedslidte bygninger. Læs meget mere om mulighederne for støtte med landsbyfornyelsespuljen via linket nedenfor, her kan du også finde kontaktinfo, hvis du har spørgsmål til puljen.

Her kan du læse mere om puljen til landsbyfornyelse 

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker, at give lokalområderne i Holbæk Kommune bedre muligheder for at arbejde med den vilde natur

Naturens diversitet er på tilbagegang. Naturen skal derfor have lov at udfolde sig og det skal gerne ske med hjælp fra engagerede lokale folk fra Holbæk Kommune mange lokalområder.

Holbæk Kommune deltager i miljøministeriets konkurrence ”Danmarks Vildeste Kommune” og er således med i omstillingen om at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet. Læs mere om Holbæk Kommunes deltagelse i konkurrencen her holbaek.dk/dkvild 

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker, at give lokalområderne i Holbæk Kommune bedre muligheder for at arbejde med den vilde natur og har derfor gjort det muligt at søge midler til at skabe grønne åndehuller, med rigt planteliv, hvor eksempelvis insekter, fugle og smådyr kan finde sig til rette.

Du kan læse mere om puljen på siden Vores vilde Holbæk natur hvor du bor

Her kan du læse mere om Vores vilde Holbæk natur hvor du bor

Senest opdateret 04-04-2024