Spring til indhold

Projektudvalg

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne var et politisk udvalg, der i kommunalbestyrelsesperioden 2018-2021 arbejdede med at styrke udviklingen Holbæk Kommunes lokalområder og sammenhængskraften i hele kommunen. Læs om deres arbejde og tidligere projektudvalg her på siden.

Holbæk Kommune er til for os alle. Vi bor i både landområder, landsbyer og større byer, og alle skal kunne føle sig som en del af kommunen. Et lokalområde skal altså være et godt og unikt sted at bo. Derfor er fællesskab, dialog og udvikling vigtigt, og det var nogle af de grundsten Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO) arbejdede med i kommunalbestyrelsesperioden 2018-2021. Du kan her på siden læse om de projekter og resultater de skabte.

Erfaringerne fra projektudvalget bringes videre i kommunens aktuelle politiske udvalg for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling og puljen til vilde lokalområder er stadig mulig at søge

Samarbejde og udvikling

I Holbæk Kommune har vi 18 unikke lokalområder, som projektudvalget gerne ville styrke udviklingen i. Arbejdet skete gennem fire spor, som du kan se herunder. 

  • Tilskud til projekter i lokalområder: der er to puljer, som tilskud gives gennem.
  • Særlige indsatser i 2-4 lokalområder: projekter i områder med komplekse problemstillinger.
  • Kommunikation og dialog i kommunen: arbejde med målrettet nyhedsformidling via samarbejde og undersøgelser.
  • Procesfælles-skaber: proces hjælp til lokalområder der gerne vil mobiliserer flere kræfter og komme i mål med projekter

Udviklingen af lokalområderne sker i samarbejde med lokale kræfter. Det kan være ildsjæle, foreninger, virksomheder og kommunale, lokale tilbud. Samarbejdet er vigtigt, tæt og forpligtende for alle parter. 

Du kan herunder læse mere om tilskud, særlige indsatser og tidligere projektudvalg

Tilskud

Projektudvalget gav tilskud gennem tre puljer, vild natur i lokalområderne og landsbyfornyelse er stadig mulig at søge.

Særlige indsatser

Projektudvalget var med til at lave en særlig indsats i tre lokalområder, der havde flere, komplekse problemstillinger.

Lokalt nyhedsprojekt

Et toårigt projekt undersøgte hvordan borgerne i lokalområderne får relevante nyheder fra kommunen.

Topmøde om lokal udvikling

Hvordan styrker vi samarbejdet mellem lokalområderne, politikerne og forvaltningen? Disse spørgsmål var på dagsordenen på et topmøde i 2021

Tidligere projektudvalg

Projektudvalget arbejder videre med erfaringer og idéer fra tidligere projekter og projektudvalg. Det kan du læse mere om her.


Feedback

Sidst opdateret

19.04.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen