Spring til indhold

Kursen for Knabstrup er sat

På 100 dage er kursen for Knabstrup blevet sat, og kompasset viser nu vej mod en fremtid, der rummer udvikling for blandt andet bosætning, børneliv og fællesskaber

Da undersøgelser sidste år viste, at Knabstrup i fremtiden vil opleve udfordringer på grund af færre børn og flere ældre, var der ingen tvivl. Knabstrup skulle have lysere udsigter, og derfor valgte politikerne i Holbæk Kommune, at der i byen skulle være en særlig indsats med fokus på samarbejde om lokaludvikling.

Sejlene blev derfor sat, og et ambitiøst projekt om udvikling blev søsat. Projektet blev døbt Knabstrup sætter kurs, og ombord har været både borgere, politikere og kommunale medarbejdere. De har på tværs samarbejdet om idéer, projekter og planer, der sætter skub i byens udvikling.

De seks grene

Byens udvikling sker ad seks grene, der har hver sin engagerede gruppe af borgere. En af grupperne arbejder for at bygge et bæredygtigt bofællesskab, og en anden arbejder for et aktivt børneliv. Der er planer om skolehaver og et nyt børnehus, og der er allerede lavet badges, der støtter byens aktive børneliv.

I en tredje gruppe er der fokus på fællesskab. Her planlægges der fællesspisninger, og byens aktive borgere har fået QR-koder på postkasserne. På den måde kan indbyggerne gå på digital skattejagt og opdage, hvilke naboer der kan hjælpe med hvad.

Hallen er omdrejningspunktet for den fjerde gruppe, der har lavet film, visitkort og flyers om aktiviteter. Gruppen kaster også lys over sportsgrene, der er oversete.

Med budskabet om at køre klogt i Knabstrup arbejder den femte gruppe med trafik. De har blandt andet uddelt postkort og trafikboller, ligesom de arbejder for at få vejbump.

Den sjette og sidste gruppe arbejder med bybranding, og her har platforme, aktuel fortælling og historie været omdrejningspunkter. Der er lavet en facebookside, et nyt logo og en kernefortælling, og dertil er en hjemmeside ved at få ben at stå på.

På opdagelse med værktøjskassen

Startskuddet til hele projektet lød i slutningen af januar. Her mødtes borgere, politikere og medarbejdere til en workshop, hvor drømme og visioner blev delt. Senere på dagen dannedes seks arbejdsgrupperne, og til et fællesmøde ugen efter blev drømme og visioner til idéer om konkrete aktiviteter og handlinger.

Idéer, erfaringer og redskaber fra et sideløbende læringsforløb har været en del af værktøjskassen, som grupperne har været på opdagelsen med. Værktøjet er blevet brugt i løbet af de 100 dages udviklingssejlads, og hvor nogle er pakket væk, er andre blevet en fast del af arbejdsbordet.

Der er på den måde blevet skabt et ligeværdigt rum, hvor der har været plads til, at både borgere, politikere og medarbejdere har kunnet afprøve muligheder og reflektere åbent. Det blev der sat streg under til sidste fællesmøde for arbejdsgrupperne.

Her gav borgere udtryk for, at muligheden for at dele drømme fra start tændte en gnist, og at alle parter er bragt sammen med meget effektive resultater. Nu står der så stærke, engagerede grupper klar med kursen for Knabstrup, som præsenteres til en byfest 24. maj.

Første milepæl er sat

Byfesten markerer, at første milepæl er sat. 100 dage med lokaludvikling og samskabelse er gået. Alle interesserede kan møde grupperne, der fortæller om erfaringer, forslag og planer for fremtiden. Festens gæster kan også nyde blandt andet fællesspisning, optræden, sang og popcorn.

Projektet er dermed i havn, men det ligger kun til kaj for en stund. Projektet sejler videre med den planlagte retning, og besætningen af engagerede borgere står i fællesskab ved roret. Ankeret bliver nok aldrig kastet endegyldigt, for nye tiltag vil altid ske i Knabstrup.

Skibet med erfaringerne fra projektet sejler også videre sammen med politikere og medarbejdere. Erfaringerne fra Knabstrup skal nemlig danne rammen for en model, der kan bruges i tilsvarende projekter om lokaludvikling. Dermed er kursen sat for ikke kun Knabstrup, men også for fremtidige destinationer for lokaludvikling.

 Feedback

Sidst opdateret

03.08.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen