Spring til indhold

Fællesskabet viser også vejen i Corona tider

Samarbejdet om at udvikle Undløse fortsætter trods Coronas begrænsninger i at forsamles

Arbejdet i Undløse står ikke stille! Lokale borgere arbejder stadig sammen med Holbæk kommune om at udvikle Undløse til et endnu bedre sted at bo. Indsatsen er netop blevet forlænget til 1. februar 2021. Det er dejligt med lidt mere tid til de mange idéer, nu når processen ikke har kunnet bevæge sig så hurtigt, som først håbet.

Der arbejdes lige nu videre med:

"Sø" og  rekreativt område i Østergårdsparken 

FORS udfører oprensning og åbning af regnvandsbassinet i den nordlige ende af Østergårdsparken. Lige nu er forskellige tilladelser ved at blive indhentet og forhåbentligt kan arbejdet begynde her i vinterperioden. Ellers bliver det først til næste år. I den sammenhæng kigges der på tiltag til at gøre hele Østergårdsparken mere attraktiv som rekreativt område. Det er planen at der skal indsamles ideer via Facebook og idepostkassen i Brugsen.

Udvikling af Østergården

Det har længe været et ønske lokalt i Undløse, at der skal ske noget i de tomme bygninger på Østergårdsvej. Der er nu startet et samarbejde med lokale og Holbæk Kommune om hvordan vi kommer videre til alles fordel. 

Folkeskoven

Der har været ide indsamling via Facebook og idepostkasse i Brugsen, hvor der kom en masse gode idéer til skoven. Der er nu ved at blive tegnet et udkast til udformning af sti, skovens struktur og træer samt elementer i skoven. Det videre forløb foregår i samarbejde med lokale i Undløse, Holbæk Kommune, Salesforce og Growing Trees Network Foundation

Mulig byudvikling mellem folkeskoven og byzonen

Der er indledende snakke i gang om, hvordan der kan ske en udvikling af dette attraktive område.

Kunstgræsbane til fodbold

En stærk gruppe af engagerede lokale borgere har allerede lagt en del arbejde i at få en kunstgræsbane til Undløse. Nu slås kræfterne sammen, da deres arbejde bliver en del af det bredere samarbejde, der foregår på tværs af borgere, politikere og ansatte i Holbæk Kommune.

Trafik

I de kommende uger nedsættes ligeledes en arbejdsgruppe der skal arbejde videre med nogle af alle de forslag der kom frem under idéfesten på netop dette område.

Hvis du har lyst til at være med til at udvikle skoven, trafikken, Østergården osv. eller har du andet at bidrage med, er du meget velkommen til at kontakte:

Niels Mansa, borger i Undløse
mail: nielsmansa@hotmail.comFeedback

Sidst opdateret

19.10.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen