Spring til indhold

Projektudvalget

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne er et politisk udvalg, der har fokus på at styrke udviklingen i lokalområder og sammenhængskraften i hele kommunen.

Holbæk Kommune er til for os alle. Vi bor i både landområder, landsbyer og større byer, og alle skal kunne føle sig som en del af kommunen. Et lokalområde skal altså være et godt og unikt sted at bo. Derfor er fællesskab, dialog og udvikling vigtigt, og det er nogle af grundstenene for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO).

Baggrund

Projektudvalget skal styrke udviklingen i lokalområder og sammenhængskraften i hele kommunen. Det skal skabe stærkere fællesskaber, øge trygheden og gøre områderne endnu mere attraktive.

Fællesskab kan opnås gennem en levende skole, et aktivt børnehus, et rigt foreningsliv og mødesteder for ældre. Udvikling kan ske ved at lave byggegrunde, fjerne faldefærdige huse og skabe bedre muligheder for små erhverv og alternative boformer. Projektudvalget arbejder derfor blandt andet med den slags indsatser.

Samarbejde og udvikling

I Holbæk Kommune har vi 18 unikke lokalområder, som projektudvalget gerne vil styrke udviklingen i. Arbejdet sker gennem fire spor, som du kan se herunder. 

  • Tilskud til projekter i lokalområder: der er to puljer, som tilskud gives gennem.
  • Særlige indsatser i 2-4 lokalområder: projekter i områder med komplekse problemstillinger.
  • Kommunikation og dialog i kommunen: arbejde med målrettet nyhedsformidling via samarbejde og undersøgelser.
  • Procesfælles-skaber: proces hjælp til lokalområder der gerne vil mobiliserer flere kræfter og komme i mål med projekter

Udviklingen af lokalområderne sker i samarbejde med lokale kræfter. Det kan være ildsjæle, foreninger, virksomheder og kommunale, lokale tilbud. Samarbejdet er vigtigt, tæt og forpligtende for alle parter. 

Du kan herunder læse mere om tilskud, særlige indsatser, tidligere projektudvalg  og idépræsentation.

Tilskud

Projektudvalget giver tilskud gennem to puljer, der handler om at skabe rum til fællesskab og landsbyfornyelse.

Særlige indsatser

Projektudvalget yder en særlig indsats i nogle lokalområder, der har flere, komplekse problemstillinger.

Lokalt nyhedsprojekt

Et toårigt projekt skal sørge for, at borgerne i lokalområderne får de relevante nyheder fra kommunen.

Præsenter din idé

Lokale foreninger, fora og ildsjæle kan invitere sig selv med til projektudvalgets møder, hvor de kan præsentere en idé til et større projekt.

Tidligere projektudvalg

Projektudvalget arbejder videre med erfaringer og idéer fra tidligere projekter og projektudvalg. Det kan du læse mere om her.

Topmøde om lokal udvikling

Hvordan styrker vi samarbejdet mellem lokalområderne, politikerne og forvaltningen?


Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard