Spring til indhold

Projektudvalget

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) er et politisk udvalg, der har fokus på at styrke udviklingen i lokalområder og sammenhængskraften i hele kommunen.

Holbæk Kommune er til for os alle, og vi bor i både landområder, landsbyer og større byer. Alle skal kunne føle dig som en del af kommunen - uanset hvor man bor. Derfor er fællesskab, dialog og udvikling vigtigt, og det er nogle af grundstenene for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO).

PULO er et politisk udvalg, der er dannet i 2018. Udvalget vil styrke udviklingen i lokalområder og sammenhængskraften i hele kommunen. Det skal nemlig skabe stærkere fællesskaber, øge trygheden og gøre områderne endnu mere attraktive.

Samarbejde og udvikling

I Holbæk Kommune har vi 18 unikke lokalområder, som PULO gerne vil styrke udviklingen i. Arbejdet sker på tre spor, som du kan se herunder. 

  • Tilskud til projekter i lokalområder (her er der en pulje, som kan søges til projekter)
  • Særlige indsatser i 2-4 lokalområder (områder med flere, komplekse projekter)
  • Kommunikation og dialog i kommunen (arbejde med øget samarbejde og formidling)

 

Udviklingen af lokalområderne sker i samarbejde med lokale kræfter. Kræfterne kan blandt andet være ildsjæle, foreninger, virksomheder og kommunale, lokale tilbud.

Samarbejdet er vigtigt, og derfor det tæt og forpligtende for alle parter. Der er desuden også planer for udviklingen og en strategi for bosætningen. 

Indsatser

PULO mener, at et lokalområde skal være et godt og unikt sted at bo. Et område er godt og unikt, når der er mulighed for fællesskab og udvikling. 

Fællesskab kan for eksempel opnås gennem en levende skole, et aktivt børnehus, et rigt foreningsliv og mødesteder for ældre. Udvikling kan ske ved at lave byggegrunde, fjerne faldefærdige huse og skabe mulighed for små erhverv og alternative boformer. PULO arbejder derfor blandt andet med den slags indsatser.

Tidligere projektudvalg

PULO arbejder videre med erfaringer fra tidligere projekter. Det er blandt andet kommunens fælles-skabere og tidligere projektudvalgs arbejde.

I 2014 og 2015 var der et politisk udvalg, som hed Demokratieksperimentariet. Udvalget skabte samarbejde og lokal udvikling. Kommunens medarbejdere og borgere arbejdede tæt sammen med udvalget om dette. I 2016 og 2017 arbejdede Projektudvalget for Lokal Udvikling (PLU) også med at styrke lokale områder og fællesskaber. 

Du kan finde mere om Demokratieksperimentariet her, og du kan læse mere om PLU her.Feedback

Sidst opdateret

12.07.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Kontakt PULO