Spring til indhold

Metoder og erfaring i rygsækken

Døren var åben til det gamle Rådhus i Holbæk, da sidste del af aktionslæringsforløbet blev afholdt mandag den 6. maj. Gennem forløbet har deltagerne fået metoder og erfaring med sig i rygsækken.

Skolebænken og traditionel tavleundervisning blev smidt væk, da aktionslæringsforløbet om lokaludvikling og samskabelse begyndte tidligere på året. Forløbet blev holdt sideløbende med projektet ”Knabstrup sætter kurs”, og både borgere, politikere og medarbejdere i kommunen stod på deltagerlisten.

Forløbet blev afsluttet på det gamle rådhus i Holbæk, hvor der var fokus på metoderne og erfaringerne, som er vokset frem dette forår.

Blomsterfrø og trafikkort

Eftermiddagen bød først på deling af seneste nyt deltagerne imellem. Borgere fra Knabstrup fortalte, at der nu er indkøbt blomsterfrø til såning af en farverig have, og at der er uddelt trafikort, som skal skabe opmærksomhed på sikker trafik i byen.

Et videokursus har ligeledes været afholdt for interesserede frivillige, og der er kommet fondsmidler i hus til oprettelse af en ny hjemmeside for Knabstrup.

Et menneskeligt fællesmål

Sidste forløb bød også på et interview af en borger, politiker og kommunal medarbejder. Der var enighed om, at det har været givende at samarbejde på tværs i et intensivt forløb, der har budt på rolleskift, idéudvikling og ikke mindst et menneskeligt fællesmål om at ville samskabe og udvikle.

Af andre deltagere blev der også sagt, at aktionslæringsforløbet og projektet i Knabstrup har sat - og stadig sætter - en tyk streg under sammenhængskraften mellem lokalområder og kommunen. Det er altså ikke kun et ønske at samskabe, men en virkelighed, som finder sted.

Sparringspartner fremfor tovholder

Aktionslæringsforløbet og projektet i Knabstrup har budt på skiftende roller for alle. Kommunale medarbejdere har fungeret som sparringspartnere fremfor tovholdere. I stedet for at være ansvarlige koordinatorer, er medarbejderne indgået på lige fod med øvrige parter, hvor der er blevet udvekslet idéer, forslag og holdninger.

Borgere har været bannerførende ildsjæle med engagement og gennemslagskraft, ligesom politikere også har haft kasketter som lokale samfundsborgere på. De skiftende roller taler ind i en tid, hvor dialog og ligeværdige relationer er i fremgang. Og netop dét et en god grobund for samskabende lokaludvikling.

Et matrix af planlægning

Hen ad aftenen blev der på Rådhuset talt om, hvilken værdi projektet har skabt i forhold til blandt andet fællesskab og vision. Der blev også talt om fremtiden ud fra et planlægningsmatrix – hvad der er meget og mindre vigtigt på kort og langt sigt.

Det viste behov for planlægning af præsentationer til 100 dages festen, økonomisk og menneskelig sparring i forbindelse med fælleshaver og undersøgelse af niveauet for rette mængde kommunikation.

Aktionslæringsforløbet har givet alle parter konkrete værktøjer til projektet i Knabstrup, og tilsammen har forløbet og projektet givet metoder og erfaring der danner rammerne for en model for tilsvarende lokale udviklingsprojekter.

Se billeder nedenfor.

Møde på det gamle rådhus.

Møde på det gamle rådhus.

Møde på det gamle rådhus.

Postkort om trafik.

Møde på det gamle rådhus.

Møde på det gamle rådhus.

Møde på det gamle rådhus.

Møde på det gamle rådhus.

Møde på det gamle rådhus.

 Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard