Spring til indhold

Særlige indsatser

Projektudvalget yder en særlig indsats i nogle lokalområder, der har flere, komplekse problemstillinger.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vælger årligt 2-4 lokalområder, der får en særlig indsats. Et lokalområde får en særlig indsats, hvis der blandt andet er flere, komplekse problemstillinger.

Et længerevarende samarbejde

En særlig indsats er et længerevarende og forpligtende samarbejde mellem kommunen og frivillige ildsjæle i det udvalgte lokalområde. Samarbejdet sker om konkrete projekter, der har til formål at styrke udvikling, fællesskab og tryghed.

Senest har projektudvalget besluttet, at der skal foregå en særlig indsats i Knabstrup. Valget sker blandt andet på baggrund af prognoser og undersøgelser, der handler om befolkningsudviklingen i området. Der vil ske udfordring med færre børn og voksne, mens andelen af ældre borgere er stigende.

Borgere i Knabstrup er inviteret til en dialog og et samarbejde, der skal pege frem mod konkrete indsatser mod fremtidens udfordringer.

Efter anbefalinger fra andre udvalg har der tidligere været særlige indsatser i andre lokalområder, herunder i Jyderup. Her er der aktuelle planer om en grøn bymidte med byrumsmøbler og en ny anvendelse af Rådhuset.Feedback

Sidst opdateret

30.10.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme