Spring til indhold

Grøn bymidte

Jyderup er en by fyldt med natur, hvilket også skal kunne ses i bymidten. Derfor arbejdes der for en grøn bymidte i et af handleplanens delprojekter.

Borgere i Jyderup har i forbindelse med projektet Grøn Bymidte mulighed for at blive inddraget i processen omkring indretning af byens grønne korridorer imellem bymidten og de bynære naturområder.

Fokus er at skabe en stærkere sammenhæng mellem naturområderne og bibliotekspladsen. De grønne korridorer, som er eksisterende stiforbindelser fra bymidten til de rekreative områder, skal understreges så det bliver tydeligt, at Jyderup har en fantastisk natur i ’baghaven’.

Det handler altså om at trække naturen ind i byen, og byen ud i naturen – at skabe en sammenhæng mellem bibliotekspladsen og naturen ved hjælp af wayfinding, skiltning, beplantning eller lignende.

 Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard