Spring til indhold

Åbent hus - lidt endnu

I Jyderup kommer der permanente byrumsmøbler og grønne elementer, og planlægningen er i fuld gang. Du kan høre mere og komme med idéer til åbent hus, der for sidste gang afholdes torsdag den 9. maj kl. 14.30-17.30 i Skarridsøsalen.

Jyderup Handleplan indeholder en række anbefalinger, der nu arbejdes på at blive etableret. Det drejer sig om projekterne Attraktive Byrum og Grøn Bymidte, hvortil der er afsat 550.000 kr. Hvordan pengene helt præcist skal bruges, er stadig i planlægningsprocessen, og her kan alle interesserede være med.

Kaffe og byrumsinventar

I foråret blev dørene i Skarridsøsalen slået op, da åbent hus-arrangementerne begyndte. Her har borgere og foreninger kunne nyde en kop kaffe eller te, høre om projekternes fremgang og komme med forslag til byrumsinventar og grønne elementer.

Der er også vokset idéer frem gennem voxpops, som projektmedarbejderen foretog på Jyderup Bymidte. Indbyggerne blev blandt andet spurgt, hvad der kan gøre bibliotekspladsen til mødested, og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem byen og naturen.

Dertil er foreninger, frivillige, fællesskaber og erhverv blevet opsøgt. Blandt andet er der afholdt oplæg på Ældre Centret Elmelunden, der er samarbejdet med Ung Holbæk og afholdt et forløb på Jyderup Skole, som mundede ud i en workshop for 135 elever. Ved workshoppen lavede eleverne miniatureudgaver af deres ønsker under overskriften ”Unge indtager rummet og kaprer fremtiden i Jyderups bymidte”. De udstilles i maj måned på Jyderup Bibliotek.

Ønsket med de forskellige metoder har været at inddrage på tværs af baggrunde og samle idéer fra alle borgergrupper. Idéer og forslag tages med i bagagen, når projektet skal rejses i praksis.

Du har de næste 2 torsdage til at komme til åbent hus, sende en mail, sms’e eller ringe med idéer til, hvad pengene skal bruges til. I forbindelse med torvedagene i Jyderup vil der også være mulighed for at komme og se de mange miniatureudgaver af bymidten, som blev lavet på workshoppen på Jyderup Skole.

Kontakt foregår til Mette Spaanheden Jensen på mail: meje@holb.dk eller telefon: 72 36 85 22Feedback

Sidst opdateret

01.07.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen