Spring til indhold

Rapporten er klar

Borgere, politikere og medarbejdere har dette forår samarbejdet om at sætte kursen for Knabstrup. Kursen er sat, og du kan læse mere om den i en rapport, der nu ligger klar

Rapporten kan findes nederst på siden.

Omdrejningspunktet for Knabstrup sætter kurs-projektet er at udvikle lokalområdet gennem samskabelse. Frivillige borgere i Knabstrup har derfor siden januar 2019 samarbejdet med politikere og kommunale medarbejdere, og fokus har været på at fremtidssikre lokalområdet.

Arbejdet er sket, fordi Knabstrup blev valgt til en særlig indsats, og det tværgående samarbejde har muliggjort de fremtidige projekter i byen.

I løbet af de 100 dage blev der nedsat seks arbejdsgrupper, og de har hver et fokusområde:

  • Et aktivt børneliv
  • Bosætning og bofællesskab
  • Knabstrup Hallen
  • Fællesskaber og godt naboskab
  • Bybranding 
  • Trafik

Projekter, der udvikler byen

En af arbejdsgrupperne ønsker at gøre Knabstrup til et trygt, grønt og aktivt sted for børn. Et højere engagement fra forældre er blandt de forslag, der skal være med til at styrke det aktive børneliv i lokalområdet. Gruppen har derfor lavet badges og flyers om emnet.

Sideløbende er der kastet lys over fremtidige skolehaver, og et byggeudvalg har skitseret rammerne til et nyt børnehus. Andre grupper har arbejdet med blandt andet mulighederne for et bæredygtig bofællesskab, specielle sportsgrene, fællesspisning, vejbump og en ny hjemmeside.

Fra drømme til virkelighed

Knabstrup sætter kurs startede med en workshop, hvor der var mulighed for at komme med idéer til og drømme om nye projekter i lokalområdet. Over en periode på 100 dage tog idéerne form og blev til konkrete indsatser, der lokalt bliver arbejdet videre på i fremtiden.

Den særlige indsats i Knabstrup har ikke kun åbnet op for nye projekter i byen – den har også åbnet op for nye muligheder og et styrket fællesskab i området.

”Vi har alle fået en masse viden om Knabstrup, og der er skabt et fantastisk netværk, hvor vi lettere kan hjælpe hinanden og få projekter op at stå i fællesskab”, fortæller Susanne Lindkvist, som er leder af dagtilbuddet Kirsebærhaven.

Du kan læse meget mere om projektet og de konkrete indsatser i rapporten herunder.

Knabstrup Sætter Kurs - RapportFeedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen