Spring til indhold

Landsbyfornyelse

I puljen til landsbyfornyelse kan du søge om støtte til istandsættelse og nedrivning af nedslidte bygninger.

Projektudvalget understøtter en positiv udvikling i det åbne land og i byer med færre end 4.000 indbyggere. Det sker ved at give økonomisk støtte til landsbyfornyelsespuljen.

De projekter der støttes skal leve op til reglerne i byfornyelsesloven. Derudover gælder en række kriterier for projekter i Holbæk Kommune; de omhandler blandt andet at projektet skal have en synlig effekt i et lokalområde, og have en kulturhistorisk værdi, der videreføres i projektet. Som noget nyt kan projekter der har særlige bevaringsværdier, men som ikke lever op til kravet om synlighed, også støttes.

Der kan bl.a. søges støtte til udvendig istandsættelse af helårsboliger og kulturhuse/forsamlingshuse, samt til nedrivning af nedslidte bygninger. Læs meget mere om mulighederne for støtte med landsbyfornyelsespuljen via linket nedenfor, her kan du også finde kontaktinfo, hvis du har spørgsmål til puljen.

Du kan læse mere om puljen til landsbyfornyelse her

 Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard