Spring til indhold

Landsbyfornyelse

I puljen til landsbyfornyelse kan du søge om støtte til istandsættelse og nedrivning af nedslidte bygninger.

Projektudvalget understøtter en positiv udvikling i det åbne land og i byer med færre end 3.000 indbyggere. Det sker ved at give økonomisk støtte til landsbyfornyelsespuljen, der i en periode ikke havde nogle puljepenge.

Du kan søge penge til landsbyfornyelse i form af istandsættelse og nedrivning. Puljemidlerne er desuden målrettet projekter, der har en synlig effekt i et lokalområde, og som har en kulturhistorisk værdi, der videreføres i projektet.

Det er blandt andet private familiehuse, andelsejendomme, forsamlingshuse og private erhvervsbygninger, der kan søges tilskud til.

Du kan læse mere om puljen til landsbyfornyelse her.

 Feedback

Sidst opdateret

04.02.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen