Spring til indhold

Topmøde om lokal udvikling

Hvordan styrker vi samarbejdet mellem lokalområderne, politikerne og forvaltningen?

I Holbæk Kommune vil vi noget med hinanden.  

Vi vil fællesskab og samskabelse og en masse udvikling, og vi vil det på tværs. Både på tværs af lokalområder, fagområder og mellem det kommunale, det private og det frivillige. 

Det tror vi på sker, når borgerne, politikere, erhvervslivet og administrationen arbejder sammen om fælles mål. Men dét at ville noget med hinanden er ikke altid nok, og samarbejde er udfordrende. Det kræver, at vi lytter til hinanden, bruger hinanden, forstår hinanden og kender hinanden, så vi kan få gode ideer sammen og finde de bedste løsninger og metoder.

Og dét har vi besluttet at øve os i.

Vi holder top-møde og planlægger at ende som hundredemeter-mestre i samarbejde og samskabelse.

Vi samles på tværs, udveksler, udvikler og bruger en hel dag på at blive klogere på vores kommunes opbygning i lokalområder, om samarbejde mellem lokalområderne, mellem mennesker og mellem institutioner.

  • Tid og sted: søndag 5. september 2021  
  • Deltagere: Borgere via Lokalfora, Erhvervsliv, Kommunalpolitikere, Administration

Dagens program vil være faciliterede debat i grupper på tværs af sektorer og områder samt input fra tre eksperter, der har hver deres perspektiv på lokal udvikling og samarbejde på tværs af sektorerne. Det er Kaare Dybvad, som udover at være boligminister har skrevet bogen Udkantsmyten, Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd, samt Søren Møller, der er formand for Collective Impact. 

Programmet kan læses her

Vi håber, I vil deltage og være med at udvikle samarbejdsfladen mellem kommune og lokalområder til fælles gavn for vores kommune og alle lokalområder!

 

Med venlig hilsen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO)

 

Deltagerne

For at få en god blanding i deltagerne, så de forskellige perspektiver kan komme frem, inviteres der ud fra denne fordeling.

Det størst mulige antal deltagere er 168.

  • Borgere: 76 personer inviteres via lokalfora 
  • Kommunalpolitikere: 31 politikere i kommunalbestyrelsen
  • Erhvervsliv: 8 udvælges via de lokale erhvervsråd
  • Skoler og daginstitutioner: 18 (én fra hvert område)
  • Kommunale medarbejdere fra andre fagområder: 16
  • Bordfacilitatorer (fælles-skabere og andre medarbejdere): 19 (justeres efter antal af borde)

Ønsker man som borger at deltage, skal man kontakte sit lokalforum, da det er dem, der står for den lokale rekruttering af deltagere. Feedback

Sidst opdateret

30.08.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen