Spring til indhold

Holbæks dialogmodel

I Holbæk kommune der vil vi hinanden og tror på, at de bedste løsninger findes i fællesskab.

I Holbæk vil vi fællesskab og samskabelse og en masse udvikling, og vi vil det på tværs. Både på tværs af lokalområder, fagområder og mellem det kommunale, det private og det frivillige. Holbæk Kommune har forskellige strategier for at gøre det baseret på Holbæk Kommunes dialogmodel.

 

Lokalfora:

Holbæk Kommune består af 18 forskellige lokalområder. I hvert lokalområde er der et lokalt forum, som er båret af frivillige kræfter fra lokalområdet. Her kan det enkelte lokalområde forene sine ressourcer og interesser.  

Et lokalforum er kendetegnet ved at være et åbent og ligeværdigt forum for lokale kræfter. Det betyder, at det er åbent for alle: borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, brugerråd, bylaug og lokale institutionsledere. Alle deltager på lige fod i diskussioner og beslutninger. 

I lokalforumet kan man diskutere lokale ønsker, udfordringer og muligheder, planlægge debatmøder med fx politikere, kommunale medarbejdere eller nogle helt andre. Lokalforummet kan også lave andre arrangementer eller tiltag til gavn for området. En vigtig opgave for et lokalt forum er desuden den løbende kontakt med borgere, foreninger og virksomheder i lokalområdet for at høre, hvad der rører sig, hjælpe til hvis der er behov eller bringe udfordringer og ideer videre til lokalområdets fælles-skaber. Fælles-skaberne er kommunale medarbejdere med særlig viden om frivillighed og lokal udvikling.  

Det lokale forum har ofte et stort netværk i lokalområdet. Det er derfor en vigtig hørings- og samarbejdspartner for politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune, når kommunen skal i kontakt med borgere, foreninger eller virksomheder i et lokalområde. Det lokale forum sikrer derfor, at der er mindst én kontaktperson, som kommunen og andre interesserede kan henvende sig til. 

Hvert lokalområde modtager årligt et fast tilskud på baggrund af antal indbyggere, som de selv bestemmer hvordan bruges.

 

Projektudvalget for Udvikling af lokalområderne:

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne er et politisk udvalg, der har fokus på at styrke udviklingen i lokalområder og sammenhængskraften i hele kommunen.

 Arbejdet sker gennem tre spor: 

  1. Tilskud til projekter i lokalområder via puljerne Rum til fællesskab og Landbyfornyelse
  2. Særlige indsatser i 2-4 lokalområder. 
  3. Kommunikation og dialog i kommunen: arbejde med målrettet nyhedsformidling via samarbejde og undersøgelser.

Udviklingen af lokalområderne sker i samarbejde med lokale kræfter. Det kan være ildsjæle, foreninger, virksomheder og kommunale, lokale tilbud. Samarbejdet er vigtigt, tæt og forpligtende for alle parter. 

Fælles-skaberne:

I Holbæk Kommune er der syv fælles-skabere og en proceskonsulent, der arbejder med frivillighed, samskabelse og lokaldemokrati. Fælles-skaberne har hver især særlig erfaring og viden inden for forskellige fagområder, men de er også stærke til at hjælpe tværgående idéer videre. Hvert lokalområde har desuden en 'fast' fælles-skaber, der følger ekstra med i, hvad der rør sig i det område.

Alle kan søge sparring og hjælp hos fælles-skaberne, både etablerede foreninger, enkeltpersoner og mere løst organiserede grupper af frivillige.Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen